Finał Projektu „Twoja Wiedza –Twój Sukces” w Tarnowie
access_time 2007-01-25 13:40:44
W sierpniu 2006 roku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, rozpoczęło projekt "Twoja Wiedza - Twój Sukces", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wszystko dla młodzieży, której organizacja pragnie ułatwić znalezienie pracy i start w dorosłe życie.
Po pierwszej fazie, do realizowanego projektu zakwalifikowało się 60 uczestników, których zgodnie z wcześniejszymi założeniami, podzielono na trzy zespoły. Koordynatorem zajęć został Adam Potempa, dyrektor tarnowskiego OHP.

Program realizowany był od sierpnia do stycznia br. i obejmował trening psychologiczny (zajęcia grupowe i indywidualne), trening terapeutyczny, zajęcia informatyczne, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia prowadzone przez prawnika, doradcę rodzinnego, doradcę zawodowego, kurs języka angielskiego, oraz kurs zawodowy o specjalności: sprzedawca – magazynier, w trakcie którego młodzi ludzie uczyli się obsługi kas fiskalnych, programów fakturujących oraz obsługi wózków widłowych.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się program realizowany w Brzesku, adresowany do młodzieży w wieku 18 – 24 lata, nad którymi opiekę wychowawczą sprawowała Joanna Banaśkiewicz – Lider Klubu Pracy w Brzesku. Na tarnowską grupą czuwał komendant Hufca Pracy Tadeusz Giza. Wśród przedstawicieli naszego miasta dominowała płeć piękna. Obie ekipy obejmował taki sam zakres zajęć, czyli: trening psychologiczny i terapeutyczny, zajęcia z informatykiem,prawnikiem, doradcą rodzinnym i zawodowym, podstawy przedsiębiorczości oraz kurs języka angielskiego.

Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywały się w pomieszczeniach budynków należących do Ochotniczych Hufców Pracy, tj. CEiPM, w tym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz CKiW.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się jednak kurs zawodowy, (trwający od 12.12.06r. do 18.01.07r.), o czym świadczy nie tylko stuprocentowa frekwencja na zajęciach i praktykach, ale przede wszystkim wypowiedzi i opinie samych kursantów. Na ten okres uczestnicy programu musieli się „rozstać” i podzielić na trzy grupy, ponieważ odbywali praktyki zawodowe w znanych i lubianych przez mieszkańców Tarnowa restauracjach: „Pretekst”, „Impresja” i „Trzy Słońca”. Tam zdobywali pierwsze szlify trudnej sztuki „podawania, serwowania i mieszania” w celu zdobycia zawodu: kelner – barman. Na ile przyswoili sobie wiedzę i umiejętności praktyczne nowego zawodu przekonali się sami w dniu 19.01.br. zdając egzamin przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z przedstawicieli firmy szkoleniowej „Cargo” z Jaworzna, koordynatora projektu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Ostatni etap dla obu grup – tarnowskiej i brzeskiej, to już czysta przyjemność – oficjalne zakończenie programu, wręczenie zaświadczeń i certyfikatów, które odbędzie się w dniu 29.01.2007r. Rangę tej uroczystości podniesie zapewne obecność przedstawicieli władz miasta oraz powiatu tarnowskiego i brzeskiego.

W ramach trzeciej edycji projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces”- edycja: Nauka – Wiedza – Praca, realizowany jest jeszcze program dla 20 beneficjentów, którego uczestnikami jest młodzież w wieku 15 – 18 lat, uczniowie szkół gimnazjalnych z Bochni, mający tzw. problemy „szkolne” - zaniedbywanie realizacji obowiązku szkolnego, zagrożenie utratą statusu ucznia lub powtarzaniem klasy, brak motywacji ani chęci do nauki. Dlatego istotnym założeniem i głównym celem uczestnictwa w programie tej grupy młodych ludzi było pobudzenie ich aktywności, wzbudzenie motywacji a w efekcie powrót do systemu edukacyjnego. Opiekunem grupy jest Dorota Sewiłło -lider KP w Bochni.
Do końca projektu pozostały już tylko indywidualne konsultacje z psychologiem oraz kilka godzin kursu językowego. Uroczyste zakończenie przewidziane jest w połowie lutego 2007r.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A