Stypendia przyznane
access_time 2007-01-02 23:22:50
Tarnowscy uczniowie szkół wyższych i ponadgimnazjalnych już mogą liczyć na pieniądze z funduszy unijnych. Ogłoszona została pełna lista stypendiów. Od przyznania pieniędzy pozostaje tylko 30 dni na podpisanie umowy, później pieniądze powędrują do osób zapisanych na listach rezerwowych
Z Funduszy Unijnych ponad 1300 młodych tarnowian w najbliższym czasie otrzyma stypendia, przyznane przez specjalną komisję, powołaną przez prezydenta Tarnowa. Z ponad dwóch tysięcy zgłoszeń członkowie komisji musieli wyselekcjonować te osoby, które spełniły określone wymagania.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano stypendium wynoszące po 1000 zł. pieniądze te będą wypłacane w ratach. Planowany początek wypłacania pieniędzy określony jest na koniec stycznia. Warunkiem rozpoczęcia jest przekazanie stosownych środków z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego.

Więcej, po 3500 zł tarnowska komisja przyznała 79 studentom, którzy złożyli wnioski o przyznanie tych środków. I tutaj warunkiem otrzymania pieniędzy jest dopełnienie wszystkich warunków formalnych. Do 30 dnia po ogłoszeniu wyników, konieczne jest podpisanie umowy i dopiero wtedy zostanie rozpoczęta wypłata świadczeń. W przeciwnym wypadku na miejsce danej osoby wchodzi ta umieszczona najwyżej na liście rezerwowej.

Projekty stypendialne realizowane są w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Do stypendiów studenckich dopłaca również miasto.
Komentarze...