Rusza wypłata stypendiów socjalnych
access_time 2006-12-13 13:03:14
Zapadła decyzja odnośnie "socjalek" wypłacanych tarowskim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Ponad 1,5 tys osób niebawem otrzyma wypłatę świadczeń.
Prezydent Miasta Tarnowa podjął decyzję o wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Składane w szkołach wnioski mogą przynieść dotację od 180 do 330 zł. W najbliższym czasie zostaną wypłacone świadczenia za 4 miesiące: od września do grudnia.

Odbiór ich będzie możliwy w miejscu, gdzie uczniowie składali wnioski o ich przyznanie. Część z nich, po odbiór pieniędzy będzie musiała pofatygować się do samego Urzędu Miasta Tarnowa. Koszt przedsięwzięcia to w sumie ponad 360 tysięcy zł.
Komentarze...