Straty po powodzi
access_time 2006-06-08 19:23:00
Wstępne szacunki strat po powodzi w powiecie tarnowskim wyniosły już kilkanaście milionów złotych. Gminami najbardziej dotkniętymi przez żywioł były gminy z południowej części powiatu tarnowskiego: Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Skrzyszów, Lisia Góra.

>W każdej z tych gmin woda mniej czy bardziej uszkodziła budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi lokalne i spowodowała straty w uprawach. W Ciężkowicach straty będą największe. Ucierpiały oczyszczalnie ścieków i kanalizacja burzowa. Aż 600 ha gruntów rolnych znalazło się pod wodą a 118 budynków zostało zalanych. Pięćdziesiąt procent kanalizacji sanitarnej jest uszkodzonej. Fala dotarła również do Muzeum Przyrodniczego, firm usługowych i zakładu przetwórstwa mięsnego.</p>
<p> </p>
<p><img hspace= -->

Komentarze...