Telecentra w bibliotekach
access_time 2006-06-29 15:27:52
W tarnowskich bibiotekach na ukończeniu są prace przy stworzeniu Telecentrów w ramach Edunetu - nowatorskiego w w kraju systemu wspomagania zarządzania miastem.

Na ukończeniu są prace przy stworzeniu Telecentrów w ramach "Edunetu" - nowatorskiego w kraju systemu wspomagania zarządzania miastem. W 11 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej siedzibie kończą się remonty pomieszczeń. Wymieniane są posadzki, odnawiane i... wyburzane ściany. Na nowo aranżowane są wnętrza, aby były nowoczesne, przestronne. Po wakacjach w każdej placówce pojawią się po 4 stanowiska komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu.

 

- Co ważne na miejscu będzie można nie tylko skorzystać z dostępu do sieci, ale także zeskanować czy wydrukować potrzebny dokument. Bardzo się cieszę, że dzięki systemowi "Edunet" tarnowskie bibiloteki staną się ważnym elementem w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego - podkreśla Janina Kania, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie.

 

>Gdy ruszy system "Edunet" właśnie w Telecentrach rodzice nie mający domu komuptera będą mogli np. zapoznać się z ofertą edukacyjną danej placówki oświatowej, zapisać dziecko do szkoły (nabór elektroniczny do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), uzyskać informacje o jego ocenach (tzw. e-wywiadówka). W przyszłości komputery w bibliotekach pozwolą także na "załatwienie" spraw urzędowych w tarnowskim magistracie. Na adapatację i remonty bibliotek miasto wyda 300 tysięcy zł.</p>
<p> </p>
<p>Przypomnijmy, że zarządzanie edukacją w Tarnowie jest pierwszym etapem realizacji programu wdrożenia Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem, który ma na celu między innymi rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i spore oszczędności w funcjonawaniu np. urzędu. "Edunet" skierowany jest do nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów szkół tarnowskich oraz ich rodziców, a także do pracowników administracji samorządowej, a pośrednio do wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Dlatego przedmiotem "Edunetu" jest stworzenie i uruchomienie Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją, który obejmie Urząd Miasta Tarnowa oraz 45 szkół miejskich - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakłada on również utworzenie 12 publicznych punktów dostępu do Internetu, znajdujących się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Tak więc bezpośrednim celem projektu "Edunet" jest szerokie zastosowanie technologii informacji i komunikacji w zarządzaniu edukacją i informacjami na temat edukacji i nauczania oraz zwiększenie możliwości publicznego dostępu do Internetu.</p>
<p> </p>
<p>W ramach Systemu powstanie m.in.: portal edukacyjny, System Planowania i Analiz dla Systemu Edukacji, Elektroniczne Środowisko Przepływu Pracy, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego. Cały projekt "Edunet" ma ruszyć w pierwszym kwartale 2007 roku i będzie kosztował ponad 2,4 milionów zł. Co ważne projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Aż 75 % całej kwoty pochodzi z Unii.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href=http://www.tarnow.pl/edunet/index.php

 

 

 

Komentarze...