Nowa siedziba Szkoły Muzycznej
access_time 2006-06-23 17:17:10
Oddana do użytku została nowa siedziba Tarnowskiej Szkoły Muzycznej. Nowa lokalizacja Szkoły mieści się przy ul. Lippóczego, na zapleczu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie.
    Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Tarnowa zakończył I zasadniczy etap prac w nowej siedzibie Zespołu Szkól Muzycznych w Tarnowie. Nowa lokalizacja Szkoły mieści się przy ul. Lippóczego, na zapleczu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz uzyskaniu pozytywnych opinii Straży Pożarnej, Sanepidu i Inspekcji Pracy obiekt został przekazany Szkole do użytkowania.

    Zrealizowane zadanie to przebudowa istniejących, niewykończonych budynków dydaktycznego i internatu SOSW. Zakres prac obejmował przebudowę pomieszczeń, adaptację poddaszy pod potrzeby użytkowe, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, dobudowę przewiązki łączącej budynki Szkoły oraz niezbędne roboty zewnętrzne. Zagospodarowano ponad 3000 m2 pomieszczeń, gwarantujących właściwe warunki prowadzenia edukacji muzycznej i działalności artystycznej Zespołu Szkół Muzycznych.

    Całkowity koszt wykonanych prac, łącznie z niezbędnymi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi wynikającymi m.in. z dostosowania obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych to kwota 3 055 000 zł. Zadanie zrealizowano w okresie wrzesień 2005 – maj 2006.

    Pomoc w finansowaniu zadania udzielił Minister Kultury, przekazując na jego realizację kwotę 800 000 zł w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” Podkreślić należy, że było to jedno z najwyższych dofinansowań w ramach tego Programu.*

    Pomoc w realizacji zadania udzieliły też Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie, wykonując z własnych środków przełożenie sieci gazowej w ul. Lippóczego oraz Telekomunikacja Polska wykonując, również z własnych środków, przyłącz telefoniczny do nowej siedziby Szkoły Muzycznej.

    W okresie wakacji wykonany zostanie II etap prac obejmujący budowę odcinka  ul. Lippóczego od ul. Romanowicza do nowej siedziby Szkoły; koszt tych robót to kwota ok. 500 000 zł.

%%br%%
Komentarze...