Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
access_time 2006-08-03 00:30:50
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu tarnowskiego, prowadzące działalność gospodarczą lub własne albo dzierżawione gospodarstwo rolne, mają możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

O dofinansowanie do oprocentowania może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej jednego roku, posiadająca aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiedni uprawniony organ, która otrzymała kredyt inwestycyjny lub obrotowy na kontynuacje działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego albo dzierżawionego gospodarstwa. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego przysługującego w danym roku, po dniu zawarcia umowy ze Starostą; niezależnie od tego, kiedy został on zaciągnięty.

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem ze środków PFRON dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego powinny zgłosić się w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pok. 210A /tel. 014 6316-359/, gdzie otrzymają druk wniosku oraz szczegółową informację o kryteriach dofinansowania oprocentowania kredytu.
Informacja oraz druki wniosków są dostępne również na stronie internetowej: www.powiat.tarnow.pl

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A