SAMSUNG – NAGRODA ZA TELEFON DO BRAILLE’A
access_time 2006-07-11 11:40:01
Telefon komórkowy przystosowany do obsługi brajla dla niewidomych i niedowidzących (nazwa modelu: Touch Messenger)...

zdobył Złotą Nagrodę Industrial Design Excellence Awards (IDEA) – jednego z najbardziej prestiżowych konkursów wzornictwa przemysłowego. Touch Messenger umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych w postaci zapisu brajlem. Przyciski rozmieszczone w układzie 3×4 są jednocześnie klawiaturą ze znakami brajla, a wiadomości tekstowe mogą być odczytywane na znajdującym się poniżej „wyświetlaczu” brajlowskim. Oczekuje się, że wprowadzenie tego produktu na rynek zdecydowanie podniesie jakość życia osób niewidomych i niedowidzących, których liczbę na świecie ocenia się na 180 milionów.


Touch Messenger to produkt zaprojektowany przez jedno z centrów wzornictwa koncernu - Samsung Design China w Szanghaju

></p></table>                    <!-- <span class= -->

Komentarze...