Miliard 'w plecy'?
access_time 2006-07-10 09:17:50
Zbigniew Karciński w odpowiedzi na nowy plan zagospodarowania środków unijnych, wystosował do premiera RP i członków rządu protest, który obrazuje potrzeby regionu małopolskiego. W myśl nowego podziału, nasz region miałby otrzymać o miliard złotych mniej niż powinien. Co więcej, Starosta Tarnowski twierdzi, że nowy sposób dzielenia środków, faworyzuje większe i bogatsze regiony.
    Zarekomendowany Radzie Ministrów podział środków na lata 2007-2013 pozbawia małopolskę cennych środków, które można by przeznaczyć na rozwój regionu tarnowskiego. Jak wynika z pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, głównym powodem niesprawiedliwego podziału, jest przyjęcie poziomu realnego bezrobocia, z zaniedbaniem tzw bezrobocia ukrytego.

    Poziom realnej stopy bezrobocia jest oceniany przez Starostę na poziomie 30 procent. W porównaniu do oficjalnego, które przedstawiane jest na poziomie 12,7 %, różnica jest znaczna. Wynikiem takiej rozbieżności, jest duża ilość gospodarstw rolnych, w których na 100 ha przypada aż 24,3 osoby, podczas, gdy w pozostałych rejonach kraju jedynie 12,8. Niemal dwókrotnie większą ilość osób na tym samym obszarze, Starosta określa jako niepokojące zjawisko .

    Problem faktycznie jest duży, gdyż po pierwsze możemy stracić pokaźne środki, a po drugie, Małopolska powinna doczekać się realnego oszacowania poziomu bezrobocia w regionie. Brak stosownych badań właśnie wychodzi nam bokiem i miejmy nadzieję, że ta interwencja pozwoli na zmianę decyzji władz kraju.

%%br%%mat
Komentarze...