Kolarze na start!
access_time 2006-04-21 00:10:38
Państwowe Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - Świat Pracy w Tarnowie zaprasza na otwarcie sezonu kolarskiego. Zainaugurują go zawody w ramach XII edycji Pucharu Tarnowa MTB 2006.

Zawody odbędą się w niedzielę, 23 kwietnia br. w Lasku Lipie.  Start o godzinie 10.00, a planowane zakończenie odbędzie się o godzinie 14.30. Informację można uzyskać w Biurze Organizacji Zawodów „SOKÓŁ”, Tarnów ul. Przybyłkiewicza 61 tel. 014/626-57-04, fax. 014/627-42-82.

 

 

       GPUCHAR TARNOWA MTB
Edycja XII
REGULAMIN WYŚCIGÓW w KOLARSTWIE GÓRSKIM
 na rok 2006


1. Cel imprezy

a/ Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarskich oraz różnych, innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.

b/  Popularyzacja roweru górskiego jako ekologicznego środka transportu i rekreacji.

c/ Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych, którzy w trakcie zawodów zbierają punkty do challenge’u MTB Małopolskiego Związku Kolarskiego.

2. Organizator i partnerzy
Biuro Organizacji Zawodów „SOKÓŁ” w Tarnowie
Urząd Miasta Tarnowa
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Terminy i miejsce rozgrywania wyścigów

W cyklu wyścigów o Puchar Tarnowa MTB rozegranych zostanie pięć eliminacji w okresie od kwietnia do września 2006 r.


23.04 – Tarnów /Las Lipie/
21.05 – Tarnów /Góra Św. Marcina/
18.06 – Tarnów /Góra Św. Marcina/
27.08 – Tarnów /Góra Św. Marcina/
17.09 – Tarnów /Góra Św. Marcina/

Minutowy program zawodów :


8:00 - 9:30 zapisy
                   start:
10:00 młodzicy   
10:05 kobiety młodsze i starsze   
11:00 juniorzy młodsi   
11:05 weterani I, II, III   
12:30 orlicy i seniorzy            
12:35 juniorzy    
14:00 wyścig dla dzieci 
14:30 zakończenie   

4. Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa

a/ Zgłoszenia do poszczególnych wyścigów przyjmowane będą na miejscu zawodów do 30-tu minut przed rozpoczęciem wyścigów.

b/ Startujący w zawodach powinni posiadać: licencje PZKol. na rok 2006;
startujący bez licencji powinni posiadać: dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem     lekarskim ważnym na dzień zawodów, dowód tożsamości oraz pełny kask kolarski; niepełnoletni muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

c/ Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu kolarskim na własne ryzyko i odpowiedzialność.

d/ Warunkiem dopuszczenia  zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na liście startowej.

e/ W wyścigach o Puchar Tarnowa MTB obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn :

Młodzicy  13-14 lat   Kobiety młodsze 13-16 lat
Juniorzy młodsi  15-16 lat   Kobiety starsze 17 lat i więcej
Juniorzy  17-18 lat
Orlicy    19-22 lata
Seniorzy   23-30 lat
Weterani I  31-40 lat
Weterani II  41- 50 lat
Weterani III                51 lat i więcej

W każdej eliminacji będą również rozgrywane wyścigi dodatkowe dla dzieci w kategoriach:
7 – 10 lat (chłopcy i dziewczynki
11-12 lat (chłopcy i dziewzynki)
 
f/ W przypadku małej liczby zawodników dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej kategorii i ich wspólny start.

g/ W przypadku małej liczby startujących kobiet wprowadza się dla tej grupy kategorię Open.
h/ Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny.  

i/ Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują informator wyścigu, który zawierać będzie obowiązujący wszystkich uczestników regulamin wyścigu, program oficjalnych godzin startów dla każdej kategorii wiekowej, jak również mapę trasy.

5. Zasady rozgrywania wyścigów

a/  Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki tylko na rowerach górskich

b/ Wyścigi o Puchar Tarnowa MTB będą rozgrywane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej, podczas każdej eliminacji, zostaje zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas.

c/ Zwycięzcą challeng’u o Puchar Tarnowa MTB zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów we wszystkich wyścigach. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów przez kilku zawodników, decyduje miejsce w ostatnim, piątym wyścigu.

d/ Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy startowej oraz przymocowaniu numerów startowych otrzymanych od organizatora, jednego numeru na plecach, drugiego na kierownicy roweru. Po zakończeniu wyścigu numery startowe należy zdać organizatorowi w Biurze Wyścigu, co jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do losowania nagród.

e/ Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela organizatora .

f/ Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania wyścigów.

g/ W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

h/ W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

i/  Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób nie sportowy ,nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla pracowników i organizatorów wyścigu.

j/  Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu.

k/ Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.

l/  Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

6. Nagrody   

a/  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdym wyścigu otrzymują puchary i dyplomy, a zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 4 do 6 dyplomy.

b/ Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli wyścig biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Organizator zapewnia na każdej eliminacji do rozlosowania 100 nagród rzeczowych.

c/   Zwycięzcy challeng’u w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchary i dyplomy.
d/ Uczestnicy sklasyfikowani we wszystkich pięciu eliminacjach otrzymują pamiątkowe puchary.

7. Zasady finansowania  

a/ Koszty organizacji wyścigów, w tym nagród ponoszą sponsorzy i organizatorzy, natomiast koszty udziału w zawodach oraz opłaty startowe ponoszą zawodnicy lub kluby

b/ Opłata startowa zgodna z wytycznymi PZKol. na rok 2006.

8. Kary

Zawodnik za nie sportowe zachowanie lub nie przestrzegania niniejszego regulaminu może zostać ukarany przesunięciem o jedno lub więcej miejsc w klasyfikacji danego wyścigu lub zostać zdyskwalifikowany.

9. Postanowienia końcowe

a/ Wyścigi przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol.

b/ W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator wspólnie z Sędzią Głównym zawodów.

c/ Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

d/ Organizator nie ubezpiecza zawodników.

 

%%br%%

Komentarze...