Pieniądze na dodatkowe zajęcia
access_time 2006-04-20 10:34:15
Ministerstwo Sportu przyznało dodatkowe środki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów tarnowskich szkół. W sumie z ministerstwa pochodzić będzie ponad 90 tysięcy zł, natomiast budżet gminy Miasta Tarnowa, do tego przedsięwzięcia przeznaczy 93 tysiące złotych.
Pozyskane pieniądze, czyli w sumie 186 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na umowy zlecenia dla nauczycieli WF w tych szkołach oraz dodatkowy sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zajęć.

Projekt został złożony przez referat sportu i turystyki Urzędu Miasta Tarnowa, na podstawie informacji ze szkół zainteresowanych współpracą w tym wymiarze. Dzięki zdobytym danym udało się dopracować odpowiednie pozycje w planie projektowym i zadbać o jego realizację. Warto zauważyć, że suma otrzymana z ministerstwa była dokładnie taką, o jaką starało się miasto.

W 44 szkołach prowadzone będą nieodpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów, w sumie 12 tysięcy godzin. Nie będzie ograniczeń dotyczących ilości dyscyplin, w których udział mogą brać wychowankowie. Należności za przeprowadzone zajęcia będą wypłacane nauczycielom na podstawie umów podpisanych z gminą. Warto zaznaczyć, że poza tymi środkami, gmina musi również zapłacić za media wykorzystane do przeprowadzenia zajęć, nakład więć zwiększa się znacznie.

%%br%%mat
Komentarze...