PiSanka marzeń
access_time 2006-04-05 16:01:19
Dnia 12 kwietnia 2006 roku o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie Klub Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości we współpracy z Domem Małego Dziecka nr 2 organizuje aukcje charytatywną - PiSanka marzeń.
Podczas aukcji licytowane będą pisanki wykonane własnoręcznie przez dzieci z Domu Małego Dziecka nr 2 w Tarnowie. Do licytacji przeznaczonych będzie około 50 pisanek. Cena wywoławcza każdej z nich to 10 zł. Dodatkowo przeprowadzona zostanie licytacja „dużej” pisanki niespodzianki, której cena wywoławcza to 50 zł.

Całkowity dochód z aukcji przeznaczony zostanie na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie. Aktualnie Dyrekcja placówki zbiera fundusze na stworzenie sali rehabilitacyjnej dla dzieci. Potrzeba zakupić kształtki rehabilitacyjne, suchy basen, piłki itp., a ich ceny znacznie przekraczają budżet Domu Dziecka.

Dom Dziecka Nr 2 jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 30 dzieci w wieku od urodzenia do 13 roku życia. Jeśli dziecko nie zostanie adoptowane to zostaje w placówce do 18 roku życia. Placówka spełnia podstawowe funkcje rodziny, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom trwale lub okresowo pozbawionym rodziny, w ramach określonego indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Jego celem jest likwidacja przyczyn kryzysu, skuteczne wzmocnienie dziecka w jego rozwoju fizycznym, psychicznym poprzez zaspokojenie wszelkich jego potrzeb stosownie do wieku.

Dom Dziecka Nr 2 w pełni zaspokaja potrzeby wychowanków. Zadania określone w standardach realizowane są przy współpracy z rodzinami biologicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, policją, szpitalami, ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. W celu utrzymania jakości świadczonych usług oraz stałego podwyższania ich poziomu Dom Dziecka korzysta z pomocy sponsorów. Dzięki ich zaangażowaniu placówka systematycznie dokonuje wielu napraw, remontów, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu wspomagającego rozwój dzieci. Nadrzędnym celem placówki jest jednak powrót wychowanków do rodzinnych form opieki. Stąd intensywne działania w kierunku przywrócenia dziecka do rodziny naturalnej oraz rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Więcej o Domu Dziecka nr 2 na stronie: http://www.domdziecka2.prv.pl/  %%br%%
Komentarze...