Wyrecytować i wyśpiewać patriotyzm
access_time 2006-03-31 17:27:20
Tradycyjnie już 3 maja w Teatrze Tarnowskim będzie miał miejsce finał VII Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem Przeglądu jest Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie. Zanim nastąpi finał uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych muszą przejść eliminacje. Eliminacje dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego odbędą się 08 kwietnia o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.

W konkursie może uczestniczyć młodzież z całego województwa. Celem Przeglądu jest nie tylko uświetnienie narodowego święta 3 Maja, ale też propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i ukazywanie piękna i wartości narodowej kultury. "Dla młodych ludzi termin "patriotyzm" i to, co się pod nim kryje brzmi archaicznie. Widzimy jednak, że młodzież chętnie uczestniczy w Przeglądzie. Forma konkursowa mobilizuje ich do poszukiwania dobrych tekstów, rywalizacji i zajęcia wysokiego miejsca" - stwierdza organizatorka, Krystyna Gawdzińska.

 

To dobry sposób przywrócenia w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, szacunku do takich wartości jak: naród, ojczyzna, państwo.
W tym roku mottem Przeglądu są słowa: „...dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy...”. Poprzez motto VII edycji Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na przypadającą w obecnym roku okrągłą, 215 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach formalnych: recytatorskiej i wokalno-instrumentalnej i w kategoriach wiekowych: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do eliminacji pozostało jeszcze kilka dni, ale do 3 kwietnia można jeszcze wysyłać zgłoszenia. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wszyscy, którzy zakwalifikują się do finału, będą mieli okazję wystąpić na deskach tarnowskiego teatru przed szanownym jury. Laureaci otrzymują dyplomy i skromne nagrody. Laureat pierwszego miejsca ma również szansę na włączenie do jury w kolejnych konkursach.

 

Patronatem honorowym wspierają Przegląd w tym roku: Biskup Tarnowski, Wojewoda Małopolski, Starosta Tarnowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w VII Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej organizatorzy proszą o kontakt tel.014 626 55 71 i 621 39 40, tel.kom. 0605 547 057 lub e-mail: paweltarnow@op.pl, andrzej.olejnik@wp.pl.

 

 

 

R E G U L A M I N
PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
PTG „SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY” W TARNOWIE


1. Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej organizowany jest przez Klub Poezji i Pieśni Patriotycznej, działający przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie.

2. Celem Przeglądu jest:

- propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,

- ukazywanie piękna i wartości narodowej kultury,

- oddziaływanie wychowawcze na młodzież, rozbudzanie w niej szacunku do takich wartości jak: ojczyzna, naród, państwo,

- zwiększanie zainteresowania wśród młodzieży narodową literaturą, kulturą
i sztuką,

- uświetnienie obchodów święta narodowego 3 Maja;

3. Przegląd ma charakter konkursowy.

4. Adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Przegląd odbywa się w dwóch etapach:

- pierwszy (eliminacje) – na szczeblu powiatowym lub miejskim; jego uczestnikami są uczniowie zgłoszeni do konkursu w terminie przewidzianym w harmonogramie Przeglądu; laureaci tego etapu uzyskują prawo do uczestnictwa w finale, 

- drugi (finał) – uczestniczą w nim laureaci wyłonieni w eliminacjach miejskich i powiatowych; tradycyjnie ma miejsce 3 maja w tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego.

6. Szczegółowy terminarz każdorazowej edycji Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej zawarty jest w harmonogramie.

7. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach formalnych:

- recytatorskiej,

- wokalno-instrumentalnej,

oraz w kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół gimnazjalnych,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

8. Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub zespoły. Jedna placówka oświatowa lub wychowawcza może zgłosić maksymalnie trzy prezentacje w każdej kategorii.

9. Uczestnik konkursu może zaprezentować jeden lub dwa utwory (prozatorskie, poetyckie, wokalno-instrumentalne). Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

10.  Formy prezentacji są dowolne.

11.  Wraz z deklaracją uczestnictwa należy przesłać teksty prezentowanych utworów.

12.  Deklaracja uczestnictwa powinna zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika (nazwę zespołu),

- tytuł prezentacji,

- czas trwania występu (do 7-8 minut)

- ilość uczestników,

- informację o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo podopiecznych w czasie   trwania eliminacji i finału wraz z czytelnym podpisem opiekuna.

13. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas trwania konkursu.
15. Poszczególne prezentacje konkursowe, zarówno podczas eliminacji, jak i finału Przeglądu, ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele PTG „Sokół-Świat Pracy”, nauczyciele języka polskiego, historii, muzyki, dziennikarze, aktorzy i reżyserzy teatralni lub inne osoby zaproszone przez organizatorów.

16.  Kryteria oceny programów:

- dobór repertuaru (zachęcamy do sięgnięcia po utwory tematycznie lub historycznie wiążące się z przesłaniem danej edycji Przeglądu),

- interpretacja,

- walory estetyczne i wychowawcze,

- kunszt artystyczny występujących. 

 

Komentarze...