„Trendy Ekorozwoju...” w Krynicy
access_time 2006-05-17 18:51:45
Dzisiaj w Krynicy rozpoczyna się X Konferencja "Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym" organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. są inicjatorem tego "majowego salonu chemików". Jubileuszowa edycja potrwa do 19 maja.W konferencji udział weźmie ok. 90 osób, a wśród nich m.in. przedstawiciele największych firm branży chemicznej oraz nauki i administracji.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami branży chemicznej a przedstawicielami administracji i środowisk naukowych. Wzorem lat ubiegłych, zamiarem organizatorów jest wypracowanie rezolucji zawierającej stanowiska, tezy i postulaty branży chemicznej w kwestiach zrównoważonego rozwoju, odnoszącego się w szczególności do tego przemysłu. Rezolucja zostanie przekazana właściwym ministerstwom oraz opublikowana w materiałach i raportach PIPC, czasopismach fachowych oraz publikacjach organizacji współpracujących z PIPC i SITPCh.

 

Ryszard Ścigała, prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie pozytywnie ocenia osiągnięcia konferencji. "Prekursorskie uczenie się zasady zrównoważonego rozwoju, o którym w latach 90-tych mało kto w Polsce słyszał, dostosowywanie branży do wymogów prawa unijnego – pionierskie w polskim przemyśle, tworzenie grup liderów choćby Technicznej Grupy Roboczej BAT. Tych kilka argumentów utwierdza w przekonaniu o zasadności organizowania ogólnopolskich konferencji poświęconych ekorozwojowi w przemyśle chemicznym. I na pewno przed ich uczestnikami jest jeszcze wiele do zrobienia - legislacja unijna jest bardzo wymagająca.Poza tym kuluarowa nazwa dla krynickiej konferencji - „Majowy salon chemików” w Krynicy wskazuje, że o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, istotnych dla branży i jej otoczenia można mówić w dobrej, sympatycznej atmosferze" - mówi prezes ZAT S.A.

 

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęli: Minister Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Prezydent Miasta Tarnowa.

Komentarze...