Absolutorium dla Prezydenta Miasta Tarnowa
access_time 2006-04-27 18:10:43
Jednym z najistotniejszych punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej było przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Bieniowi. Przy okazji tego punktu rozgorzała dyskusja na temat oceny rządów Prezydenta.
    Radni opozycji wytykali błędy nie tylko samemu Prezydentowi Bieniowi, ale również jego zastępcom, uważając, że w wielu kwestiach nie dopełnili swoich obowiązków. Między innymi sugerowano, że z powodu opieszałości urzędników, nie udało się pozyskać pieniędzy na różne cele.
    Po całej batalii bardziej i mniej konstruktywnych krytyk, rozpoczęło się imienne głosowanie za przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa. Należy dodać, że wcześniej zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005.

Poniżej przedstawiamy dokładną rozpiskę głosowania:

ZA:
  1) Babuśka Bartłomiej
  2) Bazuła Krzysztof
  3) Czernik - Adamczyk Stanisława
  4) Janik Artur
  5) Janik Zdzisław
  6) Kasznia Andrzej
  7) Mach Anna
  8) Mundała Jerzy
  9) Pradel Marian
10) Tumiłowicz Zbigniew
11) Słomka-Narużański Henryk
12) Soin Marek

PRZECIW:
  1) Ciesielczyk Marek
  2) Klimek Stanisław
  3) Koprowska Barbara
  4) Kupiniak Edward
  5) Łabno Jacek
  6) Martyka Zbigniew
  7) Natkaniec Teresa
  8) Pikul Marian
  9) Sumara Zdzisław
10) Sypek Antoni
11) Wrona Stefan

Wstrzymała się Radna Anna Czech.

Za głosowało 12 radnych, przeciw 11, wstrzymała się jedna radna. W związku z tym, uchwała nie została przegłosowana. W rzeczywistości nie wnosi ona wiele, ze względu na przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni.

%%br%% mat
Komentarze...