Baterie na wagę...złota
access_time 2006-04-24 14:35:18
Starostwo Powiatowe w Tarnowie rozpoczyna II edycję programu "Zbiórka zużytych baterii". Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców naszego regionu. Pojemniki na baterie staną w szkołach, urzędach gmin, domach pomocy społecznej.

Czy zebranych zostanie więcej niż 1.132 kg? Takim wynikiem zakończyła się poprzednia akcja.

 

- Chcemy zapoznać młodsze pokolenie z tematyką gospodarki odpadami i jej wpływem na środowisko naturalne, powstawaniem odpadów i ich oddziaływaniem na otoczenie. Najbardziej szkodliwe są odpady niebezpieczne, a do nich należą właśnie baterie. Nie powinny “lądować” w koszach na śmieci. Dziś niestety tak się jeszcze dzieje, dlatego wprowadzając program w życie dajemy każdemu mieszkańcowi powiatu możliwość wniesienia własnego wkładu w ochronę środowiska w jego miejscu zamieszkania – podkreśla Krzysztof Kurasz z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku akcja zbiórki zużytych baterii zorganizowana zostanie we wszystkich szkołach w powiecie tarnowskim. Na zwycięzców, czyli placówkę, która zbierze najwięcej baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, czekają atrakcyjne i cenne nagrody! W poprzedniej edycji uczestniczyło w sumie 73 jednostki.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego nadal współpracuje ze Spółdzielnią Pracy “ARGO-FILM” w Tarnowie, która dostarczyła w roku ubiegłym do każdego Urzędu Gminy specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii, a następnie koordynowała opróżnianie tych pojemników.

 

Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy regulamin.

 

REGULAMIN Powiatowego Konkursu “Zużyte baterie 2006”

  1. W konkursie biorą udział wszystkie szkoły z terenu Powiatu Tarnowskiego.
  2. Konkurs wyłoni zwycięzcę w kategorii: “najlepsza szkoła” w powiecie, która zbierze najwięcej baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.
  3. Pieczę nad zbiórką szkolną sprawuje samorząd uczniowski, który utrzymuje bieżący kontakt z odbiorcą baterii, tj. Krzysztof Kurasz – WOŚRiL Starostwa Powiatowego Powiatowego Tarnowie, tel. 63-16-340, e-mail – srodowisko@powiat.tarnow.pl
  4. Baterie zbierane sa do specjalnych pojemników dostarczonych przez firmę ARGO-FILM w Tarnowie.
  5. Szkolny organizator musi odnotowywać ile baterii dostarczyły poszczególne klasy lub poszczególni uczniowie.
  6. Przy każdym odbiorze baterii do odzysku szkoła otrzyma pisemne pokwitowanie od firmy ARGO-FILM w Tarnowie.
  7. Czas trwania I edycji konkursu: od 1 maja 2006 r. do 31 października 2006 r.
  8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 grudnia 2006 r.
  9. Ranking szkół opublikowany będzie w lokalnym wydaniu Tygodnika TEMI oraz na antenie radia MAKS.

 

Komentarze...