Muzyka Polskiego Baroku w Centrum Paderewskiego
access_time 2006-04-24 15:33:04
Centrum im. Paderwskiego zapraszam wszystkich miłośników muzyki poważnej na koncert pt.: Muzyka Polskiego Baroku, który odbędzie się w piątek 28 kwietnia w Dworku I.J. Paderwskiego w Kąśnej Dolnej. Bilety są do nabycia bezpośrednio przed koncertem.
Muzyka polskiego baroku

Katarzyna Bąkowska - skrzypce
Anna Sawicka - wiolonczela
Marzena Buchwald - Różyczka - klawesyn
Anna WoŹniakowska – prowadzenie koncertu

w programie utwory:
Mikołaja Zieleńskiego, Adama Jarzębskiego, Jana z Lublina,
 Jana Podbielskiego, Piotra Żelechowskiego,
A także Zoltana Kodoly’ego

28 kwietnia 2006
/piątek/
godz. 18.00
Dworek I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

wyjazd autokaru do Kąśnej Dolnej sprzed tarnowskiego teatru o godz. 17

BILETY W CENIE 15 i 10 PLN DO NABYCIA BEZPOŚREDNIO PRZED KONCERTEM.

Biografie artystek:

MARZENA BUCHWALD-RÓŻYCZKA – absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Bogumiły Gizbert-Studnickiej. Ukończyła również Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej w Warszawie w zakresie kameralistyki fortepianowej w klasie prof. Barbary Halskiej. Uczestniczka międzynarodowych kursów interpretacji muzyki kameralnej, fortepianowej i klawesynowej w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Belgii. Pracowała pod kierunkiem: Konrada Richtera, Eberhardta Feltza, Nicholasa Parle’a, Huquette Dreyfus, Paula Badury-Skody, Jacquesa Ogga, Iltona Wjuniskiego, Colina Tilney’a i Andreasa Staiera. Jako klawesynistka brała udział w międzynarodowych konkursach w Lipsku, Brugge i Paryżu. Została stypendystką wielu instytucji kulturalnych takich jak: belgijskiej fundacji Musica, Festivalu van Vlaanderen Brugge, Académie Musicale de Villecroze, Conservatorium van Amsterdam, Dartinghton International Summer School of Music, Ministerstwa Kultury i Sztuki. Występowała na wielu festiwalach muzycznych (II i IV Dni Bachowskie w Krakowie 1997, 1999; Musica Moderna w Łodzi 1997; I Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Helu 2001; VIII, IX i X Kurs Interpretacji Muzycznej – Festiwal „Wakacje z Muzyką” Nowy Sącz 2003, 2004, 2005; VI Bydgoskie Dni Sztuki Baroku 2003; VIII Międzynarodowy Letni Festiwal „Toruń – Muzyka i Architektura” 2004; III Świdnicki Festiwal Gitarowy 2005; F?te de la Musique – Genewa [Szwajcaria] 2005; V Festiwal: Młodzi Artyści w Krakowie 2005 – Filharmonia Krakowska). Wraz ze skrzypaczką, Katarzyną Bąkowską i wiolonczelistką, Anną Sawicką występowała w Nord Shores Center for Performing Arts (Chicago – USA), a także na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego w Bloomington (Indiana University School of Music – USA), wykonując muzykę solową i kameralną polskiego baroku na klawesynie. Posiada w swoim repertuarze także utwory kompozytorów klasycznych, romantycznych, jak również współczesnych.

Anna Sawicka - ukończyła w 1986 r. gdańską Akademie Muzyczną w klasie prof. Romana Sucheckiego. Od 1984 r. prowadzi ożywioną działalność jako solistka, kameralistka, a także zajmuje się pedagogiką i pracą naukową dotycząca historii wiolonczeli. W latach 1992 – 93 była koncertmistrzem Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu. Od 1996 r. objęła stanowisko koncertmistrza orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, z którą była wcześniej związana na zasadach stałej współpracy.
     Lata 1994-95 to okres rocznych studiów w Szkole Muzyki Dawnej w Genewie w klasie wiolonczeli barokowej prof. Phillippe Mermoude`a i violi da gamba prof. Roberto Gini. Swoje umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej artystka poszerzała na wielu kursach w Polsce, we Włoszech i Szwajcarii u takich prof. jak Vieland Kuijken, Andrew Manze, Rinaldo Alessandrini, Enrico Gatti, Chiara Banchini, Richte van der Meer i in. Ma w swoim repertuarze najdawniejsze utwory (XVII i XVIII – wieczne) na wiolonczelę solo. Jest także członkiem założycielem Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki Dawnej. 
     Działalność koncertowa prowadzona nieprzerwanie od roku 1984 w Polsce jak i za granicą (Włochy, Szwajcaria, Francja) zaowocowała bardzo bogatym dorobkiem repertuarowym obejmującym wirtuozowskie sonaty klasyczne, większość dzieł kompozytorów XIX i XX wiecznych (w tym wszystkie dzieła kameralne z wiolonczelą autorstwa i współautorstwa F. Chopina). Artystka specjalizuje się również w wiolonczelowych partiach basso continuo, grając zarówno na współczesnej jak i barokowej wiolonczeli.
            Od 1991 roku Anna Sawicka tworzy razem z akordeonistką Elżbietą Rosińską „Duo Rosa”. Zespół ten ma ogromny repertuar, na który składają się dzieła tak wybitnych kompozytorów jak: Sofia Gubajdulina, Isang Yun, Hidemi Hosokawa, Astor Piazzolla, Heiki Valpola, Zbigniew Bargielski, Leonid Baszmakow. Artystki dokonały licznych prawykonań polskich i światowych kompozycji pisanych na ten skład instrumentów. Wiele z tych wydarzeń zostało zarejestrowanych archiwalnie. Specjalnie dla nich utwory napisali polscy kompozytorzy - Marian Gordiejuk (Dialogi, Con vigore e con dolore) i Krzysztof Naklicki (Suita Kaszubska).
     Udział w licznych festiwalach takich jak między innymi: Festiwal Form Muzycznych Sopot, Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża, Musica Moderna w Łodzi, Czwartki Organowe i Wtorki Muzyczne w Bydgoszczy, Czwartkowe Wieczory Muzyczne w
Sopocie, czy w cyklach koncertów w Filharmonii Bałtyckiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, gdańskich festiwalach organowych, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym i innych ośrodkach w całej Polsce, wraz z rejestracjami radiowymi (PR, Radio Nadzieja, Eska, Espace2, Radio Chicago WPNA) i telewizyjnymi (m.in. Orunia Sky, TVP3, Polsat) dopełniają wszechstronnego portretu artystki. Do ostatnich osiągnięć artystka zalicza koncerty w Chicago (Nord Shores Center for the Performing Arts) i - na zaproszenie prof. Henryka Kowalskiego i Polish Study Center - w Bloomington razem ze skrzypaczką Katarzyna Bąkowską (Kodaly, Ravel) i z klawesynistką Marzeną Buchwald – Różyczką (muzyka polskiego baroku).
     Działalność pedagogiczna Anny Sawickiej objęła wszystkie szczeble nauczania, zarówno w szkolnictwie średnim (gdańskie Liceum Muzyczne i Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna II st.) jak i wyższym (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy). Artystka ma w swoim dorobku muzyczny odpowiednik doktoratu – „kwalifikacje I stopnia”.
  Działalność publicystyczna w pomorskich periodykach, artykuły przybliżające najnowsze ustalenia dotyczące historii wiolonczeli to kolejny dział zainteresowań artystki. Jest też członkiem - założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół „Teatru Otwartego”, animującego w znacznym stopniu życie koncertowe w Polsce Północnej (w szczególności w rodzinnym Sopocie), jak również liczne akcje charytatywne. Z jej pomysłu narodził się cykl koncertów wspierający młode talenty z pomorskich szkół „Forum Młodych”.


Katarzyna Bąkowska - urodziła się w Warszawie. Jest absolwentką tamtejszego Liceum Muzycznego w klasie skrzypiec Ewy Gołębiewskiej. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni.
  Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998–1999). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie.
  Jest finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995 r.)
    Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m. in.
w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Sacra Sopot, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrencaville.
   Uczestniczyła również w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz USA, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów – Henryka Keszkowskiego, Jana Staniendy, Erica Friedmana, Gerarda Pouleta, Dong – Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa.
       Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zinteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiehy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. Od bieżącego roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Bierze również udział w licznych seminariach i wykładach (w tym dla uczniów średnich szkół muzycznych) prezentując zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.
   W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku. Szczególnie bliska jest jej muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego. Jest gorącym propagatorem muzyki polskiej na licznych koncertach w Polsce i za granicą. Wspólnie z pianistką Joanną Czapińką – Wróblewska wzięły udział w obchodach roku Paderewskiego, a wykonana przez nie Sonata a-moll została zarejestrowa na płycie CD (2000 r.). Ostatnio koncertowała w USA w Chicago w Nord Shores Center for Performing Arts oraz, na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego w Bloomington, gdzie razem z Anną Sawicką prezentowały utwory na duo skrzypce – wiolonczela (Ravel, Kodaly), a wraz z klawesynistką Marzeną Buchwald – Różyczką, muzykę polskiego baroku (Jarzębski, Zieleński, Żelechowski i in.).
     Wszechstronności zainteresowań artystycznych dopełnia współpraca jako koncertmistrza z warszawską Nową Orkiestrą Kameralną.
      Najbliższe plany koncertowe Katarzyny Bąkowskiej przewidują prezentację utworów skomponowanych na skrzypce i wiolonczelę Kodaly`ego, Ravela i Gubajduliny oraz dzieł solowych J. S. Bacha.

%%br%%
Komentarze...