Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych
access_time 2006-03-28 10:48:39
Wczoraj w siedzibie Małopolskiego Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych, odbyła się konferencja prasowa poświęcona szóstej edycji Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 30 marca w Tarnowie.

Poseł Aleksander Grad – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum, przestawił tematy, które znajdą się w pierwszym panelu konferencji. Zgodnie z głównym hasłem Forum: „Środki europejskie – Czy będzie prościej? Czy będzie szybciej?”, zostaną zaprezentowane uproszczenia procedur oraz sposoby praktycznego wykorzystania funduszy strukturalnych. Sprawy te będą też przedstawione z uwzględnieniem regionalnych, małopolskich problemów, założeń strategii rozwoju oraz regionalnego programu operacyjnego.

 

Podczas drugiego panelu, który przedstawił Jan Ożga, przede wszystkim poznamy zalety Funduszu Norweskiego, który jest przykładem udanego pozyskiwania pieniędzy na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

Trzecią część Forum, dotyczącą Inicjatywy Wspólnotowy LEADER, przestawił Leszek Nowicki – prezes Małopolskiego Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych, głównego organizatora konferencji. Inicjatywa ta, to nowe podejście do problemów wsi, a szczególnie do spraw związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości, wszędzie tam, gdzie do tej pory wyłącznie trudniono się rolnictwem.

 

Ponadto, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, realizując projekt „Inter Get Up” organizuje, jako imprezę towarzyszącą, warsztaty nt. „Inkubatory oraz centra transferu technologii – wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw”. Celem warsztatów będzie promowanie innowacyjności i nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

 

PROGRAM

VI Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie
30 marca 2006 r.
czas trwania 10:00 – 15:00
miejsce konferencji: Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9


10.00  –  10.15 - powitanie

• Aleksander Grad, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum.

• Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych.

 

Panel pierwszy

 

10:15  –  11:45 - Polska i region wobec wyzwań obecnej i nowej perspektywy finansowej.
Prowadzący: Adam Leszkiewicz, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wystąpienia:

• Strategia i założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 – Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM  (20 min.)

• Uproszczenia procedur oraz praktyczne wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006 oraz propozycje zmian w latach 2007 - 2013 – Dariusz Szewczyk, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (20 min.)

• Doświadczenia Regionalnej Instytucji Finansującej, proponowane kierunki zmian oraz zastosowanie ich w funkcjonowaniu RIF - Marzena Piszczek, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  (20 min.)

• Dyskusja

• Przerwa kawowa (11.45 – 12.00)

Konferencja prasowa (11.45 – 12.00)

 

Panel drugi

 

12:00  –  13:00 - Fundusz Norweski - przykładem udanego pozyskiwania funduszy na zasadzie partnerstwa

Prowadząca: Urszula Gacek, Senator RP, Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum

Wystąpienia:

• Mechanizm finansowy EOG dziś i w przyszłości – Jon-Age Oyslebo, Radca Ambasady Królestwa Norwegii  (15 min.)

• Przykłady działań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno  –  prywatnego realizowanych przez Nera Networks w Norwegii  –  Helge Rune Skaar (20 min.)

• Fundusz Poręczeń Unijnych – Stanisław Wolnik, Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego  (15 min.)

• Dyskusja

 

Panel trzeci

 

13:00  –  14:30 - Inicjatywa Wspólnotowa LEADER – partnerstwo jako nowe podejście do obszarów wiejskich. Prowadzący: Bolesław Łączyński, delegat do Małopolskiej Izby Rolniczej

Wystąpienia:

• Inicjatywa LEADER PLUS w Polsce – Urszula Budzich-Szukała, Dyrektor Biura Programów Wiejskich Fundacji „Fundusz Współpracy” (15 min.).

• Aktualna oferta Banku Gospodarki Żywnościowej – Paweł Drwal, Naczelnik Wydziału Współpracy z Klientami BGŻ S.A. (10 min.).

• Inicjatywa LEADER w latach 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektów oraz zadań Lokalnych Grup Działania - Krzysztof  Kwatera, Ekspert Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (15 min.).

• Małopolski Pomysł na LEADER’a – Leszek Nowicki, Prezes Małopolskiego Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie (15 min.).

• Dyskusja.

 

Impreza towarzysząca:

 

13:00 - warsztaty Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A - „Inkubatory oraz centra transferu technologii – wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw” (sala nr 127 II piętro, informacje: www.tarr.tarnow.pl).

 

%%br%%

 

Komentarze...