Zaczytane książki
access_time 2006-03-09 00:42:10
Zaczytane książki - Nie ma na to rady, książki zużywają się i niszczeją w rękach naszych czytelników. Bywa, że popularna książka jest "zaczytana" w ciągu jednego roku i należy ją usunąć z wypożyczalni. Każdego roku mamy z tego powodu tysiące ubytków i stale musimy uzupełniać nasze zbiory - przypomina Janina Kania, dyrektorka Miejskiej Biblioteki im. J. Słowackiego w Tarnowie.

MBP przymierza się właśnie do tegorocznych zakupów nowych książek. Bardzo liczy na celową dotację z Ministerstwa Kultury, w ramach programu promującego czytelnictwo. To już trzeci rok ministerstwo wspiera krajowe biblioteki w uzupełnianiu księgozbiorów. Jednym z warunków otrzymania ministerialnego dofinansowania (za pośrednictwem Wojewódzkich Bibliotek Publicznych) jest równoczesna dotacja z budżetu samorządowego.

 

W ubiegłym roku tarnowska MBP otrzymała ponad 80 tys. złotych z państwowej kasy, podobnej kwoty spodziewa się w 2006 roku. Bibliotekarze mają nadzieję, że ok. 40 tys. złotych dołożą i tym razem władze miasta.

 

- W minionym roku wydaliśmy na zakup nowych tytułów ok. 130 tysięcy złotych. Za te pieniądze kupiliśmy niewiele ponad 4.700 książek, dodatkowo prawie dwa tysiące otrzymaliśmy w formie darowizny. Tymczasem z obiegu musieliśmy wycofać w 2005 roku ponad 6 tysięcy zużytych książek. Zakupy i darowizny ledwie więc zrównoważyły straty w naszym księgozbiorze - zauważa dyrektor Kania. A gdzie pomnażanie zbiorów?

 

Aby księgozbiór MBP sukcesywnie powiększać, potrzebna byłaby, zdaniem bibliotekarzy, kwota ok. 200 tys. złotych rocznie na zakup nowych tytułów. Takie fundusze pomogłyby sprostać oczekiwaniom ponad 36-tysięcznej rzeszy stałych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

(mab)

Dziennik Poslki

 

www.dziennik.krakow.pl

 

Komentarze...