Wyrazić swój ból
access_time 2005-11-20 23:40:34
Czy jest coś, co sprawia Ci ból? Czy istnieje coś ,czego nie chciałbyś nigdy doświadczyć? Wyraź to. Rysunkiem, fotografią, rzeźbą, wierszem, instalacją. Tarnowska Alternatywa wspólnie z Tarnowskim Centrum Kultury zapraszają Cię do udziału w wernisażu "Mój ból" 10 grudnia 2005r. Pokaż swoje emocje, obawy... swój ból. Pokaż to innym!

Regulamin:


1) W wystawie mogą brać udział osoby w wieku 14- 25 lat

2) Podpisane prace (imię, nazwisko, telefon, e-mail) należy dostarczyć do Tarnowskiego Centrum Kultury (Rynek 5) do końca listopada.

3) Do każdej z prac należy dołączyć krótki opis (o sobie, o rysunku, inspiracji)

4) Uczestnicy przygotowują dowolną ilość prac związanych z tematem      "Mój ból" w wybranej przez siebie technice.

5) Uczestnik wystawy zgadza się na prezentację swoich prac w mediach

6) Po zakończeniu wystawy pracę będą zwrócone ich autorom

 

 

></p>
<p> </p>
<p><br/>
</p></table>                    <!-- <span class= -->

Komentarze...