Remont przed dworcem
access_time 2005-11-19 00:33:20
Planowany na II połowę listopada, początek remontu placu między dworcami PKP i PKS rozpocznie się dopiero na wiosnę. Do tego czasu komunikacja mikrobusów mających w tamtym rejonie swój przystanek początkowy odbywać się będzie bez zmian.

- Chcieliśmy rozpocząć prace już teraz – mówi Mieczysław Bień, prezydent Miasta Tarnowa/ – ale po rozmowach z przewoźnikami
korzystającymi z tamtego placu, ustaliliśmy początek robót na wiosnę przyszłego roku.

 

Remont placu będzie pierwszym punktem budowy przebicia w stronę Tuchowa. Rozpoczęcie prac, wiązałoby się z koniecznością opuszczenia placu przez firmy przewozowe. A co za tym idzie, utrudniłoby to możliwość korzystania z transportu wielu pasażerom. Wydłużenie terminu rozpoczęcia remontu pozwoli firmom przewozowym na wyznaczenie nowych przystanków „startowych” dla swoich busów. Rozwiązanie to wejdzie w życie 1 marca 2006r.

 

 

Komentarze...