Wybory II tura
access_time 2005-10-14 00:57:31
Urząd Miasta Tarnowa informuje, że ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w tych samych obwodach głosowania, na podstawie spisu wyborców sporządzonego na dzień 9 października 2005 r.

 W spisie wyborców zostaną dodatkowo umieszczone osoby, które między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania ukończą 18 lat oraz osoby, które zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem. Wyborcy, którzy chcą głosować w innym obwodzie głosowania mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia są wydawane w budynku urzędu przy ul. Nowej 4 - pokój 100 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

 

O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do 21 października osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Z
zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A