Kołnierze dla pogotowia
access_time 2005-10-14 01:11:31
Stacje Pogotowia ratunkowego otrzymały kołnierze zabezieczające przed urazami kręgosłupa. To podstawowe wyposażenie zespołów ratowniczych. W wielu przypadkach szybka interwencja po wypadku ratuje poszkodowanego od kalectwa.

Kołnierze zostały pzekazane przez Stowarzyszenie na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - "Droga i Bezpieczeństwo". W małopolsce przeprowadzono akcja pod hasłem "Kołnierz standardem - alternatywą kalectwa". Dzięki akcji może zmniejszyć się liczba poszkodowanych osób w wypadkach.

 

Zespoły ratownicze w tarnowskim pogotowiu wyposażone są w kilka sztuk kołnierzy.

 

 

 

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A