Szanse i zagrożenia
access_time 2005-10-06 04:20:33
Wiele osób nęci praca lub studia za granicą. Plany takie snują stomatolodzy (po odbyciu stażu w Polsce i kursie językowym można ubiegać się o wyjazd m.in. do Szwecji), a także studenci, którzy chcą zarobić na czesne w macierzystej uczelni.

Legalna praca zwiększa szanse na stawianie warunków i uchronienie się od wyzysku. Nie łudźmy się, Polak - w każdym wieku i na każdym stanowisku - jest pożądaną, ale też i tanią w danym kraju siłą roboczą.

 

Planując wyjazd lub naukę za granicą trzeba zdobyć jak najszerszą wiedzę o tym co każdego chętnego czeka na miejscu. Wszelkie wątpliwości wyjaśni udział w warsztatach: "Nauka i praca w Unii Europejskiej a moja szansa na sukces". Spotkanie organizowane jest 7 bm. o godz. 10 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9.

 

Biorąc udział w spotkaniu uczestnicy poznają wymagania kwalifikacyjne stawiane przez pracodawców w UE. Uzyskują informacje dotyczące korzystania z programów edukacyjnych UE: programu "Sokrates", programu "Leonardo da Vinci" i programu "Młodzież". Jest szansa na zdobycie umiejętności korzystania z portalu edukacyjnego "Ploteus". Wykładowcy wyjaśnią, jakie zasady obowiązują w zakresie wzajemnego uznawania dyplomów w Unii Europejskiej. Zdobędą też wiedzę na temat zasad podejmowania zatrudnienia za granicą, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, reguł sporządzania według standardów europejskich dokumentów, np. życiorysu oraz możliwości korzystania z ofert pracy za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, europejskich służb zatrudnienia (Eures) i agencji pośrednictwa pracy.

 

Dodatkowe informacje można zdobyć pod nr. tel. 626-99-40.

 

(kis)

 

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl


Komentarze...