Uwaga na przejazdach kolejowych!!!!
access_time 2005-08-11 15:17:40
„Kiedy widzę samochód, który wtargnął na przejazd mogę tylko włączyć hamulec i patrzeć jak ginie człowiek” - to słowa anominowego maszynisty i hasło akcji prewencyjnej przeprowadzanej dzisiaj w Tarnowie przez PKP.

Akcja jest prowadzona przez cale wakacje na terenie naszego kraju. Dzisiaj w Tarnowie. "Wakacje są szczególnym czasem. Zwiększony ruch, nieostrożność i zmęczenie kierowców są powodem wypadków na przekazdach kolejowych" - mówi Stanisław Onak z tarnowskiego PKP.

 

Na dwóch przejazdach kolejowych – w Woli Rzędzińskiej i Łętowicach kierowcy otrzymywali ulotki informujące o zagrożeniach. Stanisław Onak stwierdził, że 97% wypadków spowodowanych jest powodowanych przez nieostrożną jazdę. Niestety nie zawsze pamiętamy o przepisach ruchu drogowego (art. 28) dotyczących zachowania na przejazdach.

 

Akcji patronuje kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc.

 

 

Art. 28

 

 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

 

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

 

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

 


   1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;


   2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;


   3. wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;


   4. omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

 

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

 

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

 

BB

 

 
 

Komentarze...