Poznaj EFS
access_time 2005-03-02 00:19:50

„Europejski Fundusz Społeczny dla początkujących” – to temat dwudniowego, bezpłatnego szkolenia organizowanego przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną i Regionalny Ośrodek EFS. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, organów prowadzących placówkę oświatową.

Szkolenia odbęda sie 3 i 4 marca.


Program obejmuje:
1. Wprowadzenie do EFS
2. Cele polityki strukturalnej i cele horyzontalne Unii Europejskiej
3. Terminologia EFS
4. Akty prawne w zakresie EFS
5. Dokumenty programowe EFS
a. SPO RZL i Uzupełnienie Programu
b. ZPORR i Uzupełnienie Program
6. Programy, priorytety, działania; omówienie z uwzględnieniem
typów projektów
7. Dostępne źródła informacji o EFS
8. Tryby wyboru projektów (konkursy, przetargi)
9. Procedury wyboru projektów (ocena formalna, KOP, lista rankingowa)
10. Kwalifikowalność kosztów; zarys problematyki
11. Przykłady wdrażanych projektów: potrzeby i oczekiwania potencjalnych
projektodawców
12. Projekt do EFS
a. Struktura logiczna projektu (drzewa, matryca, cele, działania,
rezultaty)
b. Harmonogram i budżet
13. Struktura wniosku aplikacyjnego
a. formularz aplikacyjny i załączniki
b. praca z Generatorem WnioskówOsoby zainteresowane mogą zgłaszać się na szkolenie wysyłając maila na adres: rafal@mwse.edu.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A