Zacznijmy jeszcze raz
access_time 2005-03-01 23:47:47

Dwa kierunki magisterskie, dwa języki, kursy, odpowiedni wiek, prezencja i wysoka kultura osobista, doświadczenie, a nawet odporność na stres nie gwarantują znalezienia pracy. Jeszcze trudniej znaleźć ją bez któregokolwiek z tych warunków np. odpowiedniego wieku. Osoby po pięćdziesiątym roku życia, mimo, że często posiadają doświadczenie zawodowe, po utracie pracy mają duży problem ze znalezieniem następnej...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie chcąc pomóc tym osobom realizuje program „Aktywni raz jeszcze”. Celem programu jest ułatwienie bezrobotnym ponownego wejścia na rynek pracy. Apelowaliśmy do pracodawców – mówi Barbara Blacha, Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego – i przygotowaliśmy kilka form pomocy, z których mogą skorzystać bezrobotni.Jedną z form pomocy dla osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia jest umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji przez praktyczne wykonywanie zadań na konkretnym stanowisku pracy. Takie przygotowanie zawodowe trwałoby pół roku a po tym czasie osoby te byłyby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych. Tym samym pracodawca przez okres 24 miesięcy otrzymywałby refundację części kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc. PUP zakłada, że po odbytym przygotowaniu zawodowym 50 procent osób zostałoby zatrudnionych.Inną formą pomocy proponowaną przez Urząd Pracy jest dofinansowanie dla pracodawcy na wyposażenie utworzonego miejsca pracy. Pracodawca zostałby zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres od 12 do 24 miesięcy i otrzymałby dofinansowanie w wysokości do 400 procent przeciętnego wynagrodzenia.Osoby bezrobotne mogą być również zatrudniane w ramach interwencyjnych miejsc pracy. Wówczas pracodawca również przez okres 24 miesięcy otrzymywałby refundację części kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie.Urząd Pracy wychodzi naprzeciw, teraz inicjatywa należy do pracodawców. Oby było ich jak najwięcej.Beata Burkat

 

Komentarze...