Veto dla odwołania Kaszni
access_time 2005-02-25 02:29:53

Dwa głosy zadecydowały o pozostaniu przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Kaszni na dotychczasowym stanowisku. Decyzja została skomentowana przez przewodniczącego słowami dobry Bóg dał nam rozum byśmy wiedzieli, jak go używać.

[[fotka1]]Wydaje się, że najwięcej czasu na wczorajszej sesji Rady Miasta zajęła radcom dyskusja nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miasta. W uzasadnieniu wniosku znalazło się kilka argumentów. Radnemu zarzucano miedzy innymi niegrzeczne odnoszenie się do zaproszonych na sesję gości i niedopuszczanie ich do głosu, brak obiektywizmu i dyskryminację opozycji oraz nie konsultowanie ważnych decyzji z członkami prezydium Rady i klubami. Wniosek upadł trzynastoma głosami przeciwko odwołaniu przewodniczącego.Dyskusja na temat wymienionych win przewodniczącego Kaszni była długa i gorąca. Zakończyły ją słowa prezydenta Mieczysława Bienia czas by rozmawiać o problemach miasta a nie o problemie, który nie jest problemem.Beata Burkat

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A