Lwów - zeszyt dla nauczyciela
access_time 2005-02-23 07:51:02

Współczesna historia, zwłaszcza wydarzenia związane z naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami, jest coraz pełniej prezentowana młodemu pokoleniu. Chcąc uczyć, trzeba zrozumieć i poznać pewne fakty, a więc dotrzeć do materiałów źródłowych. Pewną lukę wypełnia Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie - wydawca Zeszytów Metodycznych z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli.

Ostatnie wydanie, pod redakcją dr. Edmunda Juśko, poświęcone jest walkom o Lwów 1918-1919. Publikacja pt. "Dyplom Krzyża Obrony Lwowa 1-22 listopad 1918" powstała przy współpracy Barbary Dagmary Niziołek, Pawła Juśko, Zbigniewa Karcińskiego, Eulalii Marciniak i Zbigniewa Guzego.


Kontynuujemy w kolejnym zeszycie metodycznym Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie problematykę związaną z patriotycznymi postawami społeczeństwa polskiego w czasie walk o nieodległą Ojczyznę. Tym razem chcemy przypomnieć o bohaterstwie Polaków we Lwowie; żołnierzy, ludności cywilnej, młodzieży. Ich czyny i dokonania spowodowały, że miasto Lwów w okresie międzywojennym znajdowało się w granicach II Rzeczypospolitej. Lwów jest dzisiaj jednym z ważniejszych miast Ukrainy, która po rozpadzie Związku Radzieckiego uzyskała możliwość utworzenia własnego niepodległego organizmu państwowego. Jest ono jednak na przestrzeni wieków świadkiem naszej tożsamości narodowej, do której zawsze będziemy zaliczać wydarzenia związane z walkami lat 1918-1919. Pamięć o tamtych wydarzeniach to okazywanie szacunku własnemu narodowi, Państwu, to także uszanowanie obecnej rzeczywistości politycznej, a więc nienaruszanie suwerenności sąsiadującego z nami państwa ukraińskiego - podkreśla dyrektor CES Barbara D. Niziołek.Wydarzenia związane z obroną Lwowa przedstawia dr Edmund Juśko. Konflikt rozgrywający się w latach 1918-1919 pomiędzy obiema narodowościami dotyczył Galicji Wschodniej. Toczył się on z jednej strony na płaszczyźnie nowego ładu pokojowego jaki w Europie wprowadził traktat wersalski, a z drugiej - pomiędzy koncepcjami polityków obu narodowości. Przełożył się na spór ludności polskiej i ukraińskiej o prawo do samostanowienia - wyjaśnia Edmund Juśko. Sylwetki gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego i gen. Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego przedstawił Paweł Juśko.Książeczkę polecamy nie tylko nauczycielom, ale także wszystkim, którym zależy na zdobyciu rzetelnej wiedzy o przemilczanych przez długie lata wydarzeniach.(kis)Dziennik Polski

Komentarze...