Platforma mówi chamstwu - NIE
access_time 2005-08-05 08:10:00
Kampania wyborcza ruszyła. Na spotkaniu prasowym z Aleksandrem Gradem ogień strawił kartkę z napisem „Chamstwo w polityce”. Czy ten symboliczny gest będzie równoznaczny z prowadzeniem kampanii zgodnej z zasadami etyki? Czy polityka bez chamstwa jest możliwa? Taką postawę zadeklarowali tarnowscy kandydaci do parlamentu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Uczestnicy spotkania będą kierować się zasadami dobrego smaku i wychowania. Zdecydowane „nie” wyrazili wobec działań takich, jak: niszczenie materiałów wyborczych konkurentów, rozpowszechnianie oszczerstw i pomówień, rozsyłanie anonimów do wyborców. Szacunek dla kandydatów poparty zdrową krytyką i odpowiedzialność za słowa – to polityczny styl obowiązujący kandydatów PO w tych wyborach.

 

Platforma zwróciła się do innych ugrupowań o podpisanie takie deklaracji. Czy ta kampania będzie inna niż poprzednie? Podpisy złożone – będziemy oczekiwać efektów.

Do senatu z naszego okręgu z ramienia PO będzie kandydować jedna osoba – Urszula Gacek. Na liście nie ma wiceprezydenta Andrzeja Sasaka.

 

Kandydatami do Sejmu i Senatu małopolskiej PO są: Aleksander Grad, Urszula Augustyn, Bolesław Łączyński, Krzysztof Zięba, Krzysztof Nowak, Adam Kociołek, Krzysztof Dudziński, Andrzej Gorzałczany, Jacek Pająk, Ewa Ptasznik, Wacław Sychta, Maria Płachytka – Mucha, Bartłomiej Babuśka, Bogdan Bujak, Mirosław Banach, Tadeusz Feret, Urszula Gacek.

 

><strong>DEKLARACJA „STOP DLA CHAMSTWA W POLITYCE”</strong> </p>
<p> </p>
<p>Przekonani o mądrości politycznej wyborców i ich prawie do wyrażenia własnej opinii w trakcie głosowania w oparciu o racjonalne przesłanki deklarujemy, że w trakcie kampanii wyborczej prezentować będziemy nasz program w sposób zgodny z zasadami dobrego smaku i dobrego wychowania.</p>
<p> </p>
<p>Równocześnie zwracamy się do wszystkich ugrupowań ubiegających się w nadchodzących wyborach parlamentarnych o mandaty poselskie i senatorskie o publiczne podpisanie takiej deklaracji.</p>
<p>Odżegnanie się od negatywnie kampanii częstokroć pełnej oszczerstw, fałszywych zarzutów i politycznego chamstwa jest w naszym przekonaniu przejawem szacunku dla wyborców.</p>
<p> </p>
<p>Dlatego mówimy:</p>
<p> </p>
<p>DOŚĆ niszczenia materiałów wyborczych politycznych konkurentów, <br/>
DOŚĆ rozpowszechniania oszczerstw, pomówień, niesprawdzonych informacji na temat politycznych konkurentów, <br/>
DOŚĆ anonimów rozsyłanych do wyborców, <br/>
DOŚĆ obiecywania gruszek na wierzbie.</p>
<p> </p>
<p>Nasz polityczny styl to:</p>
<p> </p>
<p>SZACUNEK dla naszych konkurentów <br/>
KRYTYKA oparta wyłącznie na faktach <br/>
ODPOWIEDZIALNOŚĆ osobista za słowa i czyny <br/>
REALNY program wyborczy</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>BB</p>
<p> </p>
<p> </p></table>                    <!-- <span class= -->

Komentarze...