Wygaszanie szkoły
access_time 2005-02-21 07:12:52

Na sesję Rady Miejskiej ponownie trafi projekt uchwały, dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5. Polegałaby na tym, aby nie dokonywać już od września naboru do klas pierwszych.

Władze miejskie zapewniają, że uczniowie, uczący się obecnie w "piątce", mieliby zapewnioną naukę w murach szkoły aż do jej ukończenia. Pomyślano nawet o tych uczniach, którzy w efekcie bardzo słabych wyników w nauce nie zdadzą do następnej klasy.


- Uczniowie najniższych klas "piątki", którzy nie otrzymają promocji do następnej klasy, będą mogli ją powtórzyć w dowolnie wybranej szkole z obwodu szkolnego lub z terenu miasta - zapisano w projekcie uchwały, skierowanym na sesję.Jak wynika z danych magistratu, obecnie w Szkole Podstawowej nr 5 pobiera naukę 346 uczniów, ale tylko 30 z nich to uczniowie jedynej obecnie klasy pierwszej. Część radnych miejskich i rodzice uczniów uważają jednak, że istnienie tylko jednej klasy pierwszej w "piątce" to efekt świadomej polityki władz miasta.- Prezydenci Bień i Magdoń stosują szereg zabiegów utrudniających promocję szkoły i dążą wprost do zlikwidowania placówki szkolnej - uważa radny Stefan Wrona, przewodniczący Miejskiej Komisji Oświaty.Do Urzędu Miasta wpłynął też wniosek tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, które w budynku SP 5 chce utworzyć niepubliczną szkołę podstawową oraz gimnazjum. Według wiceprezydenta Wojciecha Magdonia, utworzenie zespołu szkół niepublicznych w budynku "piątki" byłoby korzystne zarówno dla miasta, jak też dla rodziców.Jeśli nie dojdzie do powstania szkoły niepublicznej, stopniowa likwidacja i "wygaszanie" szkoły będzie trwało do 2010 r. Chyba, że na sesji w czwartek radni większością głosów zdecydują o pozostawieniu jej w kształcie, w jakim jest obecnie.Janusz SmolińskiDziennik Polski 

Komentarze...