Twój 1 procent od serca.
access_time 2005-01-18 10:41:00

Caritas Diecezji Tarnowskiej, dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego znalazło się w nowej sytuacji prawnej – mówi ks. Antoni Mikrut Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

[[fotka1]]- Jako organizacja dobroczynna, z bogatą 67-letnią tradycją, dobrze znana społeczeństwu, ze sporym doświadczeniem w dziedzinie pomocy charytatywnej, dnia 30 czerwca 2004 została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Pozostaje nadal kościelną organizacją charytatywną ze statusem kościelnej osoby prawnej, umocowanym w ustawie o stosunku Kościoła Katolickiego do Państwa.Wszystkie działania, które podejmuje Caritas Tarnowska mieszczą się wśród zadań pożytku publicznego, wymienionych w ustawie. Caritas ze swoją pomocą dociera – oczywiście w ograniczonym zakresie – do potrzebujących ze wszystkich grup społecznych, od dzieci, aż po osoby starsze i umierające, oraz zmierza się z większością trudnych problemów, z którymi borykają się ludzie – począwszy od prozaicznej kromki chleba, a skończywszy na odbudowie domów zniszczonych przez powódź. Jako organizacja katolicka, Caritas w swoich działaniach kieruje się nie tylko motywacją humanitarną, filantropijną czy społeczną, ale przede wszystkim motywacją ewangeliczną i Chrystusowym przykazaniem miłości bliźniego.Caritas w swojej działalności opiera się na środkach materialnych, które pochodzą w pierwszej kolejności z ofiar wiernych społeczeństwa katolickiego diecezji, z okolicznościowych zbiórek z kościołach diecezji z darowizn finansowych i rzeczowych od indywidualnych sponsorów, sponsorów także z dotacji od samorządów, władz państwowych i instytucji publicznych, zlecających jej zadania publiczne w zakresie pomocy charytatywnej, realizowanej w placówkach specjalistycznych.Caritas zdecydowała się zabiegać o środki 1% licząc na sprawdzone zaufanie, jakim dotąd jest darzona przez wiernych diecezji tarnowskiej, a także na ich spontaniczność, wielkoduszność i hojność w składaniu ofiar na cele charytatywne.Pozyskane środki z 1% będą przeznaczone na pomoc dzieciom z rodzin ubogich i środowisk patologicznych, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, opiekę nad osobami chorymi, starszymi i samotnymi, na rozwiązanie problemu bezdomności, a także na organizowanie opieki hospicyjnej wobec osób umierających. Tę działalność Caritas prowadzi przede wszystkim w kilkunastu swoich placówkach.Caritas z pozyskiwanych i wydatkowanych środków materialnych rozlicza się przed biskupem diecezjalnym i jako organizacja pożytku publicznego przed odpowiednimi władzami państwowymi i skarbowymi.W roku 2004 Caritas na pomoc charytatywną wydał kwotę 1.612.233 zł. Ta liczba nie obejmuje pomocy udzielanej przez oddziały parafialne. Finanse te trafiają do takich konkretnych palcówek jak: Stacja Opieki Caritas, Kuchnie dla ubogich, Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, świetlic „Lumen”, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie.Pieniądze także są wydatkowane na zapomogi indywidualne dla rodzin, dożywianie i wypoczynek dzieci, oraz w znaczymy stopniu na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych.1% swojego podatku możesz przeznaczyć na te cele, oraz odliczyć sobie je od podatku przy rozliczeniu rocznym. Należy zachować pokwitowanie wpłaty na konto Caritasu. Jak to uwzględnić w rozliczeniu rocznym?  Dokładną informację znajdziesz na stronie: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/dok-017.php


 


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A