Tarnowski mur chiński, czyli plusy i minusy ekranów.
access_time 2004-12-18 08:49:27

Wiele emocji budzą wykonywane na al. Jana Pawła II ekrany dźwiękochłonne. Mimo, iż nie są jeszcze ukończone już widać plusy i minusy ich powstania.

Al. Jana Pawła II będzie kiedyś stanowiła zjazd z autostrady. Na pewno spowoduje to, dużo większy ruch na tej trasie. Doprowadzenie autostrady do Tarnowa planowane jest na 2008 rok, a do Rzeszowa na rok 2012. Jak łatwo przewidzieć, przez co najmniej 4 lata, wszystkie samochody jadące na wschód właśnie w Tarnowie, przez al. Jana Pawła II będą zjeżdżały z autostrady, by kontynuować jazdę w kierunku na Rzeszów. Ekrany dźwiękochłonne mają stanowić swoistego rodzaju ochronę dla mieszkańców osiedli ulokowanych wzdłuż tej ulicy.Trudno mówić o estetyce, gdy ekrany są dopiero w fazie wykonywania. Czas pokaże, jaki będzie efekt. Teoretycznie, gdyby wziąć pod uwagę, że elementy betonowe będą zrośnięte roślinnością i widoczne tylko przeźroczyste wykończenia ekranów, może nie będzie tak źle.Na razie wielu okolicznych mieszkańców odczuwa dyskomfort, nazywając powstały do tej pory ciąg ekranów, „murem chińskim” lub „murem berlińskim”. Na ostatniej sesji Rady Miasta Pan Stanisław Klimek zgłosił uwagi mieszkańców odnośnie tak estetyki, jak i faktu, że mur stanowi swoistego rodzaju izolację ich od otoczenia, a ulica Graniczna, może stać się po prostu miejscem niebezpiecznym.Kolejnym problemem staje się bezpieczny wyjazd z ulic, które są przecznicami alei Jana Pawła II. Ekrany wyraźnie ograniczają widoczność na skrzyżowaniach. Wręcz gorące stało się wykonanie na nich sygnalizacji świetlnej. W tej chwili problem dotyczy ulicy Długiej i już dochodzi tam czasem do trudnych sytuacji drogowych.Budowa ekranów ma być kontynuowana. Być może w przyszłym roku po zachodniej stronie alei, dotrą do osiedla Westerplatte. Jak nas wcześniej informował Dyrektor ZDM Pan Stanisław Pyzdek, ma dopiero powstać dokumentacja budowy ekranów od strony osiedla Zielonego. Prace te są uwarunkowane od możliwości pozyskania funduszy na ten cel.


 

Komentarze...