Terroryzm w Tarnowie
access_time 2005-01-08 09:34:50

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Tarnowie zapowiadają już teraz przeprowadzenie w połowie lutego kolejnego szkolenia dla dyrektorów szkół z terenu miasta.

Po raz pierwszy jego tematem będzie zagrożenie terroryzmem i bioterroryzmem.


- Przygotowujemy się powoli do organizacji tego szkolenia. Liczymy, że wraz z dyrektorami pojawią się też nauczyciele, którzy zdobytą wiedzę mogliby potem wykorzystać w trakcie zajęć z młodzieżą - podpowiada Jerzy Pielka, szef WZKiOL.Tarnowskie szkolenie poprowadzą specjaliści, którzy zwrócą uwagę na potencjalne zagrożenia i umiejętność oceny sytuacji, na sposoby reagowania na nie. Choć Tarnów wydaje się być wolnym od tego rodzaju niebezpieczeństw, należy asekurować się i zadbać o praktyczną wiedzę na ten temat - uważają w WZKiOL.Nieprzypadkowo w większości próbnych ćwiczeń uczestniczą już wyszkolone jednostki antyterrorystyczne. Tak będzie również w Tarnowie, we wrześniu tego roku. Zaplanowano wówczas ćwiczenia alarmowe w Zakładach Azotowych, z udziałem m. in. policyjnego pododdziału antyterrorystycznego. (mab)Dziennik Polski


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A