Pensje w górę
access_time 2004-11-05 09:42:00

W Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, po negocjacjach ze związkowcami, zarząd firmy zgodził się podnieść najmniejszą stawkę w przedsiębiorstwie do 110 procent minimalnej płacy ustawowej.

Jak informują związkowcy, rozmowy w tej sprawie toczyły się już od dłuższego czasu. - Chcieliśmy, by obowiązujące u nas zasady płacowe były zbliżone do zasad przyjętych w całym sektorze zbrojeniowym - tłumaczy Henryk Łabędź, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "S" w ZM w Tarnowie.W innych zakładach "zbrojeniówki" od pewnego czasu obowiązuje najniższa płaca ustalona na poziomie 110 procent minimalnej płacy ustawowej. W "Mechanicznych" takiego rozwiązania nie było i o warunkach płacowych decydowały ogólne zasady określone w kodeksie pracy.Porozumienie między kierownictwem firmy a związkami oznacza zmianę polegającą na tym, że teraz najniższe uposażenie wzrośnie z ustawowych 824 złotych brutto do 906 zł brutto. Zasada ta dotyczy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie na czas nieokreślony co najmniej od roku.- To grupa licząca kilkadziesiąt osób. Ustaliliśmy, że nowe stawki obowiązywać będą dla nich z mocą wsteczną od pierwszego października - dodaje szef zakładowej komisji.(Smol)Dziennik Polski

Komentarze...