Święto Zmarłych - Organizacja ruchu .
access_time 2004-10-23 10:51:56

Miejski serwis internetowy uruchomił specjalną sekcję poświęconą zmianom w organizacji ruchu w związku z dniem 1 listopada. W serwisie znalazły się m.in. informacje przygotowane przez tarnowską Policję, Straż Miejską, Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Podajemy za portalem tarnow.pl jakie zmiany nastąpią w organizacji ruchu w tych dniach.CMENTARZ W MOŚCICACH – Dojazd do cmentarza ulicami: Kolejowa lub Sienkiewicza, Zbylitowska, Czarna Droga powrót ulicami: Czarna Droga, Norwida, (lub Brzozowa). Na ul. Czarna Droga od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida obowiązuje jeden kierunek ruchu. Na ul. Zacisznej – ruch ograniczony znakami B-1 „zakaz ruchu” z tabliczką treści: „Nie dotyczy MPK i mieszkańców” – w stronę ul. Czarna Droga i zakaz zatrzymywania z prawej strony. Od strony ulicy Czarna Droga zakaz wjazdu.Parkowanie pojazdów na ul. Czarna Droga - poza miejscami, w których parkowanie wyłączone jest znakami drogowymi oraz na wyznaczonych miejscach postojowych. Komunikacja miejska w rejonie cmentarza w Mościcach – ulicami Sienkiewicza – Zaciszna – Czarna Droga.CMENTARZ KRZYŻ – dojazd ulicami Nowodąbrowska, Spokojna, do Elektrycznej lub do Krzyskiej, powrót: Elektryczna – Klikowska, lub Krzyska – Al. Matki Bożej Fatimskiej. Na ulicy Spokojnej w dniu 1 i 2 listopada obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu – do parkingu przy MPEC. W tych samym dniu na ulicy Krzyskiej pomiędzy ulicami Spokojną a Al. Matki Bożej Fatimskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu – dla autobusów ruch dwukierunkowy – i zakaz zatrzymywania z obu stron jezdni.Parkowanie pojazdów zgodnie z oznakowaniem - na parkingach przy cmentarzu, równolegle po południowej stronie ulicy Spokojnej oraz na placu przed Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.Komunikacja miejska w rejonie cmentarza w Krzyżu trasą: Al. Matki Bożej Fatimskiej - Krzyska - Al. Matki Bożej Fatimskiej - dla autobusów dopuszczona jazda w dwu kierunkach na jednokierunkowym odcinku ulicy Krzyskiej.STARY CMENTARZ organizacja ruchu pozostaje bez zmian
Parkowanie pojazdów na placu postojowym przed Starostwem Powiatowym oraz na oznaczonych miejscach postojowych na Placu Łaziennym, ulicy Łaziennej, Placu gen. J.Bema, ul. Panny Marii i Nadbrzeżnej Dolnej.Organizacja ruchu Tranzytowego w dniach 31 października i 1 listopada:Organizacja ruchu na kierunku wschód - zachód i odwrotnie południową stroną miasta - bez zmian.Trasa tranzytowa wschód - zachód i odwrotnie - północną stroną miasta, ulicami: Lwowska - Słoneczna - Słowackiego - Szkotnik (lub Słoneczna - Al. Matki Bożej Fatimskiej - Mickiewicza - Al. Solidarności) - Szujskiego - Mościckiego - Kwiatkowskiego - Czerwonych Klonów - Czerwona - Krakowska.Trasa tranzytowa zachód - północ ulicami: Krakowska - Czerwona - Czerwonych Klonów - Kwiatkowskiego - Mościckiego - Szujskiego - Szkotnik - Słowackiego - Słoneczna (lub Szujskiego - Al. Solidarności - Mickiewicza) do Al. Matki Bożej Fatimskiej.tarnow.pl


 

Komentarze...