„Sprzątanie Świata - Polska 2004”
access_time 2004-10-23 09:40:32

W dniach 17 – 19 września 2004r. w Tarnowie, podobnie jak na całym Globie, miało miejsce „Sprzątanie świata”. W Polsce akcja odbyła się po raz jedenasty. Tegorocznym hasłem przewodnim „Sprzątania …” było zawołanie „Ekologiczne poproszę!”. Miało ono na celu zwrócenie uwagi na konieczność dokonywania „ekologicznych” wyborów: ekologicznego towaru i opakowania, ekologicznego zachowania, postawy, ekologicznej energii, transportu, turystyki ….

[[fotka1]]Urząd Miasta Tarnowa zakupił dla potrzeb tegorocznej akcji 7.000 worków i rękawic, rozdaliśmy również kilkadziesiąt kompletów worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz czerwonych worków na liście kasztanowców.W Tarnowie w „Sprzątaniu …” wzięło udział ponad 5000 uczestników, reprezentujących głównie 60 szkół i przedszkoli, dom dziecka oraz hufiec pracy.Efekt akcji to zebranie 8 ton odpadów niesegregowanych, odzyskanie 2 ton makulatury, kilkaset kilogramów szkła, plastiku, metali. Zebrano blisko 100 worków z liśćmi kasztanowców, które z uwagi na zawartość larw szrotówka kasztanowcowiaczka zostały spalone. Zlikwidowano 17 „dzikich” wysypisk odpadów.Łącznie sprzątaniem objęto obszar o powierzchni ok. 500 ha, głównie tereny przyszkolne, miejsca rekreacji (m.in. rejon ul. Piłsudskiego, Las Lipie, Góra św. Marcina, Park Paskówka, tereny leśne i parkowe w Mościcach i w Krzyżu),  tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych.Przy okazji kampanii przeprowadzono w Tarnowie 20 programów edukacyjnych, 13 konkursów, 11 wycieczek, 3 przedstawienia, 6 koncertów.20 października b.r. Fundacja „Nasza Ziemia” dokonała podsumowania „Sprzątania” na szczeblu krajowym. Ocenia się, że akcja zgromadziła 1,5 mil. uczestników. Uznano, że głównym celem kampanii jest publiczna edukacja ekologiczna i aktywizacja lokalnych społeczności do selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Powszechne zaangażowanie w edukację ekologiczną, masowa realizacja działań skierowanych do całej społeczności (nie tylko do uczestników „Sprzątania”) świadczy o olbrzymim potencjale edukacyjnym i promocyjnym akcji.43 placówki z Tarnowa przedłożyły do UMT sprawozdania ze swoich działań.Marcin Golectarnow.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A