O Ciesielczyku w listopadzie.
access_time 2004-10-21 10:30:25

Nie będzie dzisiaj na Sesji RM dyskusji nad wnioskiem grupy radnych, o odwołanie Marka Ciesielczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Marek Ciesielczyk przysłał na ręce Przewodniczącego Rady usprawiedliwienie swojej nieobecności na sesji, motywując je koniecznością wyjazdu za granicę.

Przewodniczący nie uznał tego usprawiedliwienia, a wniosek o rozpatrzenie punktu o odwołaniu na dzisiejszej sesji, poddał pod głosowanie. Zadecydowały dobre obyczaje „O nieobecnych mówi się dobrze albo nie mówi się wcale”. Radni przenieśli ten punkt obrad na listopadową sesję RM.
Komentarze...