Zabraknie kilku milionów...
access_time 2004-10-20 07:19:56

Janusz Smoliński: W tegorocznym budżecie miasta Tarnowa może ponoć znowu zabraknąć kilkunastu milionów złotych. Jakiej kwoty brakuje?

Marek Witek, skarbnik miasta: - Po pierwszym półroczu realizacja budżetu wskazywała na to, że jego wykonanie po stronie dochodów może być mniejsze o około 15 milionów złotych. W wyniku podjętych działań, na przestrzeni trzeciego kwartału udało nam się natomiast pozyskać obietnicę odnośnie dodatkowych środków na dochody budżetowe. Szacujemy więc, że w budżecie miasta może zabraknąć około siedmiu do ośmiu milionów złotych. W związku z tym podejmowane są działania oszczędnościowe po stronie wydatków, aby zbilansować budżet na koniec roku.Skąd wzięła się aż tak duża dziura budżetowa, w wysokości 15 milionów?- Brak 15 milionów zł w budżecie wynika stąd, że realizacja dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości jest znacznie niższa niż zakładano pierwotnie. Wynika stąd, że sytuacja gospodarcza tarnowskich podatników tego podatku jest nadal trudna. Miasto nie zrealizuje poza tym spodziewanych wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. I w związku z tym będzie zachodziła potrzeba ograniczenia wydatków.Czy, w związku z dziurą budżetową, Urząd Miasta Tarnowa planuje zaciągnąć kolejny kredyt?- Nie, kredyt nie jest planowany w tym roku. Prezydent Bień stanął na stanowisku, że nie należy dalej zadłużać miasta. Podjęto w związku z tym działania zmierzające do zbilansowania budżetu innymi metodami. Więc tak, jak już powiedziałem, będą musiały nastąpić dalsze restrykcje w zakresie wydatków, czyli oszczędzanie.Dziękuję za rozmowę.(Smol)Dziennik Polski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A