CPR i rewitalizacja
access_time 2004-11-29 16:01:13

Jutro w Tarnowie przebywał będzie z wizytą Konsul Republiki Czeskiej. Pod jego patronatem firma produkująca oprogramowanie do CPR-ów, dokona prezentacji najnowszych projektów w tej dziedzinie.

Gośćmi specjalnymi będą także Prezydenci miast ościennych, w których jeszcze nie wdrożonego CPRu. Prezentacja odbędzie się jutro (wtorek) o godzinie 11.00 w jednostce Straży Pożarnej.Tarnów został wybrany jako miasto z wzorowo realizowanym programem wdrażania CPRu.W tym samym dniu o godzinie 10:00 w Sali Lustrzanej odbędzie się konferencja na temat rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (poprzemysłowe i powojskowe). Konferencja skierowana jest głównie do gmin, powiatów oraz podległych jednostek samorządowych. Celem konferencji jest przedstawienie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków na odbudowę infrastruktury miejskiej poprzemysłowej i powojskowej.Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Niemiecko-Francuski Projekt Twinningowy przy MGiP. 

Komentarze...