Parkingowi będą przez zimę
access_time 2004-11-26 07:41:06

Parkingowi sprawdzający opłaty w płatnej strefie w centrum Tarnowa będą sprawdzać je także przez zimę. Nie są to już osoby bezrobotne zatrudnione przez TZDM w ramach robót interwencyjnych ...

Tarnowscy parkingowi sprawdzający uiszczanie opłat w strefie parkowania pojawili się na ulicach miasta z końcem czerwca. Było to czterech bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót interwencyjnych. Efekty ich pracy odczuli nie tylko nierzetelni kierowcy, ale także Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, któremu przybyło pieniędzy pozyskanych z opłat postojowych.

- Od czerwca do końca października czterej tarnowscy parkingowi wystawili około 1,6 tysiąca wezwań do zapłacenia kary za nieuiszczenie opłat parkingowych - podsumowuje ten okres pracy parkingowych Stanisław Pyzdek, dyrektor TZDM-u. - A ponadto w przypadku około 500 samochodów, których kierowcy nie uiścili opłat, wystosowano pisma o ustalenie danych osobowych właścicieli tych pojazdów.

Jak podsumowano w TZDM-ie, praca parkingowych przyniosła efekt w postaci kwot rzędu od 10 do 20 tysięcy zł miesięcznie, dodatkowego wpływu do kasy TZDM-u z płatnego parkowania.

Od 1 listopada w tarnowskiej strefie płatnego parkowania uiszczania opłat nadal pilnują parkingowi. Nie są to już natomiast osoby bezrobotne skierowane tu przez tarnowski pośredniak, ale pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, zatrudnieni przedtem w dziale wykonawstwa TZDM-u.

- Nasi pracownicy prawdopodobnie przez cały okres zimowy będą kontrolowali uiszczanie opłat w strefie płatnego parkowania - mówi dyrektor Stanisław Pyzdek. - Na wiosnę będziemy się natomiast starali ponownie zatrudnić w tym celu tarnowskich bezrobotnych. Niewykluczone, że wtedy będzie to już sześciu, a nie czterech parkingowych.

(Smol)


Dziennik Polski

Komentarze...