Nie radzono o Ciesielczyku.
access_time 2004-11-18 13:44:02

Z dzisiejszych obrad Rady Miasta, zdjęto z obrad punkt o odwołaniu radnego Ciesielczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Wniosek o wycofanie tego punku z obrad złożył Radny Antoni Sypek. Głosami 12 do 10 przy dwóch wstrzymujących się wniosek został przyjęty.

 

Komentarze...