Partnerska edukacja.
access_time 2004-11-17 11:53:27

Dziś w Urzędzie Miasta odbędzie się pierwsze spotkanie osób reprezentujących różne środowiska, którym sytuacja edukacji w Tarnowie nie jest obojętna.

Będzie to jednocześnie inauguracja projektu  budowy partnerstwa międzysektorowego wokół strategii edukacji. Głównymi partnerami w tym projekcie są Urząd Miasta Tarnowa i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), która podobne partnerstwa we współpracy z PKN Orlen realizuje w 9 innych miastach w Polsce.Tarnów jest jednak pierwszym i jedynym dotychczas miastem, gdzie projekt budowy partnerstwa międzysektorowego będzie dotyczył edukacji. Wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i UNDP spotkała się z zainteresowaniem i poparciem ze strony Ministerstwa Edukacji i Sportu, a Podsekretarz Stanu Anna Radziwiłł zwróciła się do UNDP z prośbą, aby na bieżąco informować ją o przebiegu procesu.W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, urzędów i środowisk oświatowych będą pracować w grupach roboczych, które przygotują zadania strategiczne do realizacji w późniejszym okresie.Informacje o efektach działań partnerstw międzysektorowych w innych  miastach dostępne są na stronie internetowej Przedstawicielstwa UNDP w Polsce: http://www.undp.org.pl/liga/. 

Komentarze...