Projekty europejskie w II LO w Tarnowie
access_time 2004-09-20 09:53:39

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie uczestniczy w dwóch projektach Socrates-Comenius I. Jest to największy program wspólnotowy Unii Europejskiej, dotyczący doskonalenia procesu kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również nadania edukacji wymiaru europejskiego.

Polska Agencja Narodowa Programu Socrates-Comenius I zaakceptowała dwa szkolne projekty Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie: "Rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków" oraz "Życie i praca w Europie". Sukces tarnowskiej szkoły jest tym większy, iż na 920 projektów zgłoszonych w Polsce, tylko ok. 500 otrzymało akceptację.Projekt pt. "Rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków", którego koordynatorem jest Marta Rodo, jest realizowany wspólnie ze szkołami partnerskimi w Anglii, na Słowacji i we Włoszech. Z młodzieżą II LO - głównie uczniami klas menedżerskich i językowych - pracują nauczyciele: M. Gałecka, G. Grabias, K. Kawalec i M. Kostecka. Głównymi celami projektu, oprócz wspierania idei rozwoju przedsiębiorczości, jest poznawanie tajników biznesu krajów europejskich, ich kultury oraz doskonalenie nauki języków obcych. W tym roku grupa nauczycieli i uczniów uczestniczyła w dwóch spotkaniach ze szkołami partnerskimi: w Londynie oraz we włoskim Gallipoli. W październiku II LO w Tarnowie będzie natomiast gospodarzem warsztatów szkoleniowych, w których będą brać udział wszyscy uczestnicy projektu "Rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków".Projekt pt. "Życie i praca w Europie", którego koordynatorem jest Jowita Frąc, jest realizowany wspólnie ze szkołami partnerskimi we Włoszech, Szwecji, Rumunii. Z uczniami II LO pracują nauczyciele: dyrektor szkoły Halina Pasternak, Arkadiusz Nalepka, Monika Kostecka i Katarzyna Bochenek. Program ten, rozpisany na trzy lata, obejmuje szereg zagadnień dotyczących: historii i geografii miasta, jego ludności, finansów, planowania, handlu i konsumentów, dziedzictwa kulturowego, ekologii, integracji społecznej. Realizacja programu umożliwia uczniom II LO zetknięcie się z problemami społeczności lokalnej i zachęca do podjęcia prób ich rozwiązywania. Zbierając materiały do projektu uczniowie II LO dotarli do większości instytucji Tarnowa, począwszy od władz miejskich, urzędu statystycznego aż po firmy prywatne. Nieocenionym źródłem informacji okazał się Internet.Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym Komisja Europejska ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.
(JUS)


 


 

Komentarze...