Resmet - Przetarg
access_time 2004-08-23 17:08:22
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Resmet” w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 7 ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż:

1. Nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Spokojnej 14 o powierzchni 6.811 m2 zabudowanej budynkami magazynowymi o powierzchni 1.195 m2.


2. Lokalu uzytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Dąbrowskiej 24 w Tarnowie o powierzchni 191,90 m2 z możliwością podziału na 3 lokale.


3.Garaże usytuowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 24 w Tarnowie o powierzchni od 15 m2 do 18 m2.


 


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 09.09.2004r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2004 r. bez udziału oferentów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w biurze Spółdzielni pod nr tel. (0-14) 621-41-79, 621-51-55

Komentarze...