Są pieniądze z PFRON-u
access_time 2004-07-17 19:01:32

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrzył pozytywnie 11 wniosków Starostwa Powiatowego w Tarnowie i gmin o dofinansowanie różnych inwestycji. Dzięki temu do podtarnowskich miejscowości spłynie 681 tysięcy zł dofinansowania z funduszu.

Są to pieniądze przeznaczane przez fundusz m.in. na likwidację barier architektonicznych w zespołach opieki zdrowotnej oraz w placówkach edukacyjnych. - Wystarczy, że w którejś szkole istnieje jedna klasa integracyjna i już można korzystać z tych pieniędzy - tłumaczy Mirosław Banach, członek zarządu powiatu ziemskiego tarnowskiego.

Pieniądze z PFRON-u przyznawane są oczywiście także na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także na likwidację tzw. barier transportowych. Dofinansowanie z PRFON-u w tym ostatnim obszarze może zresztą sięgnąć nawet 75 procent kosztów przedsięwzięcia.

- W ramach tej transzy złożyliśmy w sumie 11 wniosków do PFRON-u, niektóre były to wnioski zbiorcze - tłumaczy Mirosław Banach. - Dotyczyły ogółem 19 projektów zgłoszonych nam przez gminy oraz zakłady pracy. Wszystkie 11 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie przez PFRON i jest to duży sukces. Były na tyle dobrze napisane.

Przed wysłaniem do PFRON-u wnioski zostały sprawdzone w starostwie przez zespół ds. ich opracowania. Następnie droga jest taka, że wędrują one jeszcze do Urzędu Marszałkowskiego. Dopiero na koniec rozpatruje je PFRON.

Dzięki temu, że wszystkie wnioski z powiatu tarnowskiego zostały rozpatrzone pozytywnie przez fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych, do podtarnowskich gmin trafi 681 tys. zł dofinansowania. A koszt wszystkich inwestycji wykonanych w ramach tej transzy wyniesie 1 mln 235 tys. zł.

Jak dowiedzieliśmy się w starostwie, na przykład gmina Skrzyszów otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy zł z PFRON-u na wykonanie windy i sanitariatów w miejscowym Zespole Opieki Zdrowotnej (koszt całej inwestycji to 206 tys. zł). Gmina Żabno złożyła natomiast wnioski na inwestycje w kwocie 300 tys. zł, z czego otrzyma dofinansowania 144 tysiące. Ma szanse na dodatkowe pieniądze na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pieniądze z PFRON-u na inwetycje na swoim terenie otrzymają także: gmina Tarnów (80 tysiące), Ryglice (80 tys.), Lisia Góra (50 tys.), Pleśna (37 tys.) oraz Radłów (35 tys.). O dofinansowanie z PFRON-u starały się także dwa zakłady pracy z terenu powiatu tarnowskiego.

(Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A