Rozpoczęto zapisy na pieszą pielgrzymkę.
access_time 2004-06-19 07:31:28

Rozpoczęto wczoraj zapisy na Tarnowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która tradycyjnie wyruszy z tarnowskiego Rynku 17 sierpnia. Organizowana jest już po raz 22. W tym roku weźmie w niej udział spora grupa pielgrzymów z Włoch.

[[fotka1]] Stu Włochów wyruszy na tegoroczną trasę z grupą 21 - zapowiada ksiądz Zbigniew Szostak, dyrektor tarnowskiej pielgrzymki. - Będzie to spore wyzwanie dla całej tej grupy, choćby z powodu bariery językowej. Część Włochów co prawda mówi trochę po polsku, ale część w ogóle nie mówi w naszym języku. Dlatego przewodnik tej grupy będzie znał język włoski.

Organizatorzy spodziewają się podobnie jak w roku ubiegłym około 10 tysięcy pielgrzymów podczas tegorocznej pielgrzymki. Rankiem 17 sierpnia opuszczą płytę tarnowskiego Rynku, kierując się pieszo w stronę Ostrowa. Jak zwykle na szlaku dziewięciodniowej wędrówki ku Jasnej Górze będą śluby i prymicje. Hasłem dziewięciodniowych rekolekcji w drodze będą słowa: "Z Maryją naśladować Chrystusa".

Jak zapowiada ksiądz dyrektor, w tym roku wzorem Lednicy organizatorzy chcą pójść w tym kierunku, aby eucharystia była dla uczestników głębokim przeżyciem. Dlatego na każdej eucharystii będą w procesji z darami składane różne dary, które będą charakteryzowały każdy dzień.

Będą na przykład w jeden dzień gołąbki składane w darze, jako wołanie o roztropność i sprawiedliwość. W inny - obrączki i stuły kapłańskie, dzieci będą składały kwiaty, gdy nastąpi modlitwa o poszanowanie daru życia. Poszczególni przedstawiciele grup pielgrzymkowych będą nieśli kadzielnicę, aby wszystko to, co wspaniałego przeżyli w czasie pielgrzymki, złożyć w ofierze Panu Bogu jako dar uwielbienia.

W pierwszy dzień od księdza biskupa Wiktora Skworca pielgrzymi otrzymają różańce, które zostały podarowane w ub. roku na Jasnej Górze. Każda grupa otrzyma różaniec.

W tym roku po raz pierwszy zostanie zabrany krzyż, który jest krzyżem młodych pochodzącym z Papieskich Dni Młodych. Na co dzień opiekują się nim młodzi ludzie zaangażowani w działalność duszpasterstwa akademickiego "Tratwa" w Tarnowie.

Podczas jednego z dziewięciu dni pielgrzymki organizatorzy chcą także rozdać każemu z uczestników pielgrzymki po bochenku chleba. Nastąpi to w dniu nazwanym Dniem Sprawiedliwości.

- Każda grupa otrzyma po bochenku chleba, aby sprawiedliwie potem na apelu wieczornym wszyscy bracia i siostry mogli się sprawiedliwie podzielić tym chlebem - tłumaczy ksiądz Zbigniew Szostak.

Na tegorocznej pielgrzymce nie będzie natomiast kabin prysznicowych. Okazuje się, że jest zbyt mało chętnych, aby z nich korzystać.

- Prysznice trochę się tylko sprawdziły, gdyż ludzie na trasie chętnie przyjmowali pielgrzymów w swoich domach - powiedział ksiądz Zbigniew Szostak. - Więc wielu pielgrzymów korzysta na trasie z możliwości wykąpania się u gościnnych gospodarzy. Chcemy zresztą podziękować za pośrednictwem "Dziennika Polskiego" wszystkim tym, którzy przyjmują u siebie pielgrzymów. A prysznice poczekają pewnie na gorsze czasy...

Na trasie pielgrzymki będą obecne także 22 firmy, które mają obsługiwać pątników. Przy każdej z kolumn pielgrzymkowych, a dzieli się ona zawsze na dwie części - będzie po 11 handlowców.

Na tarnowską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę będzie można zapisywać się do końca lipca, a później u przewodników poszczególnych grup pielgrzymkowych. Koszt uczestnictwa jednej osoby w tarnowskim pielgrzymowaniu w tym roku to 80 zł.

Tak jak każdego roku pielgrzymce towarzyszyć będą reporterzy RDN Małopolska, będą relacje i codziennie studio pielgrzymkowe. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A