Porozumienie zawarte
access_time 2004-06-08 15:19:20

Gmina Miasta Tarnowa, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA, Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” oraz Tarnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. ; zawarły porozumienie, w którym zobowiązały się do współdziałania na rzecz utworzenia Regionalnego Parku Przemysłowego w Tarnowie.

Zgodnie z zapisami porozumienia w skład RPP w Tarnowie wchodzić będzie ok. 80 hektarów terenów przekazanych przez sygnatariuszy porozumienia. W przyszłości Park będzie dysponował kompleksowo przygotowanymi terenami dla potencjalnych inwestorów. Na tych, którzy zdecydują się uruchomić na terenie RPP czekać też będą preferencje w opłatach podatków lokalnych.


- Park to kolejna propozycja Miasta, dla potencjalnych inwestorów – twierdzi Prezydent Miasta Tarnowa, Mieczysław Bień – Tym razem, jest to wspólne przedsięwzięcie samorządu lokalnego oraz tarnowskich przedsiębiorców. Zdaniem Prezydenta połączenie tych dwóch materii stwarza nowe szanse na zbudowanie ciekawej oferty Parku.


Strony porozumienia zadecydowały, że Parkiem zarządzać będzie Tarnowski Klaster Przemysłowy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A