Kongres Akcji Katolickiej
access_time 2004-06-04 10:43:58

W sobotę odbędzie się I Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, którego hasłem jest "Naśladować Chrystusa" - Akcja Katolicka w służbie ewangelizacji.

[[fotka1]] Kongres rozpocznie się maszą św. o godz. 9.00 w Bazylice Katedralnej, którą odprawi biskup tarnowski Wiktor Skworc. Następnie uczestnicy przejdą do budynku tarnowskiego oddziału Malopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 w sali konferencyjnej, słowo wstępne wygłosi ks. biskup Wiktor Skworc. Później zaplanowano wykłady poświęcone m. in. historii i działalności współczesnej Akcji Katolickiej. O pracy ruchu w okresie międzywojennym opowie ks. dr Marek Stępniak z archidiecezji łódzkiej. Ks. dr Wiesław Piotrowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wygłosi wykład zatytułowany "Posoborowa myśl Kościoła o roli Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - Akcja Katolicka w diecezji tarnowskiej". Natomiast ks. prof. Tadeusz Borutka z diecezji Bielsko - Żywieckiej mówił będzie o współczesnej sytuacji społecznej w Polsce jako wyzwaniu dla apostolatu Akcji Katolickiej.

Uczestnicy kongresu dyskutować będą również o formach aktywności Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej. W Tarnowie działa ona od 1997 roku, jako stowarzyszenie ludzi świeckich działających w Kościele. Skupia ponad 4 tys. członków w 153 oddziałach parafialnych. Stowarzyszenie działa na rzecz lokalnych środowisk, zajmuje się szeroko rozumianą pracą wychowawczą, kulturalną i edukacyjną. Oddziały prowadzą świetlice opiekuńcze dla dzieci, organizują imprezy i spotkania kulturalne, prowadzą katolickie kluby sportowe, a także redagują i wydają prasę parafialną. Ponadto zajmują się organizowaniem pielgrzymek, rekolekcji, dni skupienia i pracą na rzecz swoich członków.

(baja)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A