Najczęściej wybierali matematykę
access_time 2004-05-13 06:26:38

Wczoraj abiturienci zdawali pisemną maturę z wybranego przedmiotu. W tarnowskim III Liceum Ogólnokształcącym najwięcej maturzystów wybrało matematykę.

Powodzeniem wśród maturzystów cieszyła się także biologia i geografia oraz historia i nieco mniej chemia. Tylko dwie osoby zdecydowały się zdawać fizykę. Sporo maturzystów wybrało także język obcy jako drugi przedmiot maturalny: 54 osoby pisały maturę z języka angielskiego, 7 z niemieckiego, 1 z francuskiego i 22 z łaciny. Niektórzy maturzyści wczoraj już odpoczywali. W III LO 15 osób było zwolnionych z egzaminu z wybranego przedmiotu, wśród nich finaliści olimpiad przedmiotowych i osoby, które uzyskały certyfikat z języka obcego.

Przedmioty wybrane zdawane są w różnej formie, na przykład egzamin z biologii przeprowadzany był w formie testu, podobnie języki obce. W przypadku historii maturzyści mieli napisać wypracowanie do wyboru na jeden z trzech tematów, a na egzaminie z matematyki musieli rozwiązać trzy z pięciu podanych zadań.

Jako pierwsza egzamin z języka angielskiego skończyła pisać Ewa, opuszczała salę zadowolona. - Moim zdaniem test był łatwy. Przygotowując się, porównywałam zadania z poprzednich lat i wydawały mi się trudniejsze. Było dużo czasu na napisanie egzaminu, myślę, że pięć godzin to nawet za dużo, jeśli nie jest to wypracowanie. Zadania rozwiązuje się szybko. Myślę, że dość dobrze mi poszło, lepiej niż wczoraj na języku polskim. Bo choć pytania nie były trudne, to nie byłam najlepiej przygotowana - mówiła wczoraj Ewa z III LO.

W III LO egzaminy przebiegły spokojnie i bez zakłóceń. Wyniki z pisemnych matur zostaną ogłoszone 20 maja. Bez względu na to, czy egzamin pisemny się powiódł, maturzyści mogą przystąpić do części ustnej, która rozpocznie się 18 maja. Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie w każdej szkole. W III LO matury potrwają do pierwszych dni czerwca. (baja)

Komentarze...